ความสุขในที่ทำงานจะสร้างให้เกิดได้อย่างไร

โดย
| |
อ่าน : 1,070

 

 

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีการพูดเรื่อง "Happy Workplace" กันหนาหูมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า ผลงานที่ดีจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ โดย สสส. ได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลและดำเนินงานไว้ 8 ด้าน โดยใช้ชื่อว่า "Happy8*" อันประกอบไปด้วย สุขภาพกายใจแข็งแรง มีน้ำใจไมตรี ใช้เงินตามฐานะ ไม่ลดละหาความรู้ ดูแลจิตวิญญาณ ผ่อนคลายตามสมควร ครอบครัวล้วนภูมิใจ สังคมที่อาศัยต่างเกื้อกูล

happy worlplace

 

จากเกณฑ์ประเมินทั้ง 8 ด้านนี้ ทาง สสส. ได้จัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้ที่รับผิดชอบได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ดังกล่าวให้กับพนักงานในหน่วยงานกรอก และนำมาวิเคราะห์ ซึ่ง สสส. ก็ใจดี แถมวิธีวิเคราะห์มาให้ด้วย หากท่านไหนสนใจรายละเอียด ลองเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ http://www.happy8workplace.com/ นะคะ

ในฐานะของนายจ้าง เพื่อให้ได้ผลงานที่คาดหวังจากพนักงานแล้ว เราควรต้องทำอย่างไรบ้าง ลองมาดูกันเป็น ข้อๆ เลยนะคะ

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม