ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ธ.ค.53

โดย
| |
อ่าน : 1,305

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประจำเดือนธันวาคม 2553 พบเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้มีงานทำในช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2552 พบว่าจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 6.5 แสนคน (จาก 38.54 ล้านคนเป็น 39.19 ล้านคน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประจำเดือนธันวาคม 2553 พบว่า จากจำนวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปหรือผู้อยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้น53.72 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมทำงาน 39.50 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 39.19 ล้านคน ผู้ว่างงาน 2.7 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 4 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานมี 14.22 ล้านคน จำนวนผู้มีงานทำ 39.19 ล้านคนนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้มีงานทำในช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2552 พบว่าจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 6.5 แสนคน (จาก 38.54 ล้านคนเป็น 39.19 ล้านคน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 โดยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 9.6 แสนคน (จาก 15.99 ล้านคนเป็น 16.95 ล้านคน) ส่วนผู้ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมลดลง 3.1 แสนคน (จาก 22.55 ล้านคน เป็น 22.24 ล้านคน) ซึ่งเป็นการลดลงในสาขาการขายส่งขายปลีกฯ 1.9 แสนคน สาขา การผลิต 1.3 แสนคน สาขากิจกรรม ด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 1.1 แสนคน การเงินการธนาคารฯ 9 หมื่นคน ที่เพิ่มขึ้นเป็นสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร 1.7 แสนคน สาขาการศึกษา 1.5 แสนคน สาขาการบริหารราชการแผ่นดิน 4 หมื่นคน ที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่นๆ

ผลสำรวจภาวะการทำงานเดือนธันวาคม ปี 2553

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม