ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจและมาตรการในปัจจุบัน

โดย
| |
อ่าน : 1,001

ผลทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจและมาตรการในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าไทย สำรวจเรื่อง ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจและมาตรการในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 2554 จำนวน 1,200 ตัวอย่าง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าแนวโน้มราคาสินค้าของประเทศใน 6 เดือนข้างหน้าจะมีราคาแพงขึ้น และหากรับภาระไม่ไหวจะมีการกู้เงินนอกระบบมาใช้ ลองลงมาเป็นการนำเงินออมมาใช้ ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามาตรการในการควบคุมราคาสินค้าในปัจจุบันได้ผลมากน้อยเพียงใดนั้น เห็นว่าได้ผลปานกลางและไม่ได้ผลเลยในระดับใกล้เคียงกันคือ 28.7%, 28.2% ตามลำดับ

 

 

 

ที่มา : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม