สงกรานต์ 54 ตาย-เจ็บลดทะลุเป้า

โดย
| |
อ่าน : 1,733

ปิดศูนย์รณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ สรุปอุบัติเหตุรวม 3,215 ครั้ง ตาย 271 ราย เจ็บ 3,476 คน "อยุธยา" แชมป์ตาย 19 ศพ  "ชวรัตน์" พอใจปี 54 ยอดสูญเสียลดลง พร้อมตั้งเป้าปีใหม่ห้ามตายเกิน  25%

สงกรานต์54ตาย-เจ็บลดทะลุเป้า

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)  แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนของวันที่ 17 เม.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" ว่า ได้เกิดอุบัติเหตุ 283 ครั้ง เทียบกับวันเดียวกันของการรณรงค์ปี 2553 ลดลง 15 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 42 คน ลดลง 13 คน มีผู้บาดเจ็บ 304 คน เพิ่มขึ้น 4 คน

ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติ เหตุสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี 14 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 8 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี 13 คน

นายชวรัตน์กล่าวว่า ยอดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย.54  ช่วง 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุรวม 3,215 ครั้ง ลดลงจากปี 2553 คือ 301 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.56 ผู้เสียชีวิตรวม 271 คน ลดลง 90 คน ร้อยละ 24.93 ผู้บาดเจ็บรวม 3,476 คน ลดลง 326 คน ร้อยละ 8.57 มีผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 24,533 ราย ลดลงร้อยละ 18.96

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ สะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรม ราช 135 ครั้ง รองลงมา นคร สวรรค์ 115 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 19 คน รองลงมา นครสวรรค์ 13 คน กทม. 12 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 144 คน รองลงมา นครสวรรค์ เชียงราย จังหวัดละ 121 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ สูงสุดมาจากเมาสุรา ร้อยละ 38.76 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อย ละ 32.59 ยานพาหนะที่เกิด อุบัติเหตุสูงสุด เป็นรถจักรยาน ยนต์ ร้อยละ 81.12 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 57.73 บนถนน  อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 35.18 ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 33.00 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติ เหตุสูงสุด 16.01-20.00 น. ร้อยละ 31.73

ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่อายุ 20-49 ปี ร้อยละ 53.77 และกลุ่มเด็กเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 28.08 เรียกตรวจยานพาหนะ 4,910,038 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 646,837  ราย โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 202,956 ราย ร้อยละ  31.38 รองลงมา ไม่มีใบขับขี่ 192,535 ราย ร้อยละ 29.77

"ในปีนี้สามารถลดจำนวน อุบัติเหตุลงได้ร้อยละ 8.56 ผู้บาดเจ็บน้อยลงไปได้ร้อยละ 8.57 ผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 24.93 แม้จะสามารถลด ความสูญเสียลงได้เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมตลอด ทั้งปี อุบัติเหตุทางถนนของประ เทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยในปีหน้าจะมีการตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตลงให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 และลดผู้บาดเจ็บให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งในเทศกาลปีใหม่จะให้นำสถิติตัวเลขดังกล่าวนี้มาใช้เช่นเดียว กัน"  รมว.มหาดไทยระบุ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม