สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยใจอาสา

โดย
| |
อ่าน : 1,238

สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยใจอาสา

ดร.กิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์ รองประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวในการแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน” ว่า กิจกรรมเดิน-วิ่งด้วยหัวใจอาสาฯ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ อาทิ มูลนิธิหัวใจอาสา สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิยุวพัฒน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น สำหรับมูลนิธิหัวใจอาสานั้น ก่อตั้งมาได้ประมาณ 4 ปีแล้ว ภายหลังจากที่นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิหัวใจอาสา หมดวาระการดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

“สิ่งที่ถือเป็นภารกิจหลักของมูลนิธิหัวใจอาสามีอยู่ 4 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 1.ส่งเสริมการให้และแบ่งปัน 2.ส่งเสริมแนวทางสันติวิธี 3.ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข และ 4.ส่งเสริมการหาแนวทางป้องกันการเป็นโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งแต่ละเรื่องถือเป็นเรื่องใหญ่ แต่แนวทางการทำงานของมูลนิธิหัวใจอาสา จะขับเคลื่อนผ่านเรื่องเล็กๆ ที่ส่งผลกระทบไปสู่เรื่องใหญ่”

ดร.กิตติวัฒน์ กล่าวอีกว่า เชื่อว่าเมื่อทุกคนมีจิตใจดี ก็จะสามารถสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้ ซึ่งนอกจากใจเป็นสุขแล้ว ร่างกายก็ต้องแข็งแรง เพื่อไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น กิจกรรม “เดิน-วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน” จึงมีทั้งกิจกรรมให้สุขกายแข็งแรงคือการนำสิ่งของมาร่วมกันบริจาค และสุขภาพกายแข็งแรงด้วยการร่วมเดิน-วิ่ง

  

 

ที่มา : คีตฌาณ์ ลอยเลิศ Teamcontent www.thaihealth.or.th

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม