ประเภทของการออกกำลังกาย

โดย
| |
อ่าน : 2,167

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจประเภทของการออกกำลังกาย พบว่า ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่นิยมออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  ร้อยละ 13.2  รองลงมาเป็นการเดินออกกำลังกาย  ร้อยละ 3.9  การวิ่งออกกำลังกาย  ร้อยละ 3.9  ทำสวน  ร้อยละ 1.9  การเต้นแอโรบิค   ร้อยละ 0.9 ฟิตเนส ร้อยละ 0.3 และอื่นๆ

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)