สธ.จับมือภาคี "เดินวิ่ง ขจัดภัยบุหรี่"

โดย
| |
อ่าน : 1,362

 

สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ แพทยสภา สสส. จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่ครั้งที่ 7 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.54

น.พ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “ทีมสุขภาพร่วมใจ เดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่”ครั้งที่ 7 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 ธ.ค. 2554 ภายใต้คำขวัญ“พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่”(The WHO Framework Convention on Tobacco Control) ซึ่งจัดโดยความร่วมมือ ของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน และนักเดิน โดยมี ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และผู้มีเกียรติร่วมเดิน

น.พ.ไพจิตร์ กล่าวว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศในการร่วมรณรงค์ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ และภาคีที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เป็นประจำทุกปีเพื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 โดยในปีนี้เป็นปีที่ 7 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวทุกเพศทุกวัยตระหนักในความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพิษภัยบุหรี่

น.พ.ไพจิตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถิติผู้สูบบุหรี่มีจำนวนลดลงจาก 12.26ล้านคนในพ.ศ. 2534 เหลือ 10.91 ล้านคนในปี 2552 โดยเพศชายลดลงจาก 11.30 ล้านคนเหลือ 10.36ล้านคนส่วนเพศหญิงลดลงจาก 9.53 แสนคนเหลือ 5.45 แสนคน ส่วนเยาวชนไทยอายุระหว่าง11-24ปี มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านคน ในปี 2550 เป็น 1.7 ล้านคน ในปี2552

ทั้งนี้ การแข่งขันประกอบด้วย วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. วิ่ง 5 กม. ประเภทครอบครัว 2 คน และครอบครัว 3 หรือ 4 คน และ เดินเพื่อสุขภาพ 3 กม. ประเภทบุคคลและครอบครัว โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ จากภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกว่า 20เครือข่าย อาทิการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด ตรวจหาสมรรถภาพปอด วัดความดัน ความแข็งแรงของสุขภาพ รวมทั้งการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และวิธีการเลิกสูบบุหรี่

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม