คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก WORLD NO TOBACCO DAY

โดย
| |
อ่าน : 10,549

 

 

2554 (2011)

The WHO Framework Convention on Tobacco Control

พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย  มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่

 

2553 (2010)

Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women

หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่

 

2552 (2009)

Tobacco Health Warnings

บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย

 

2551(2008)

Tobacco - Free Youth

เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่

 

2550(2007)

Smoke Free-Environtments

ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส

 

2549(2006)

Tobacco: Deadly in any form or disguise

บุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย

 

2548(2005)

Health Professionals and Tobacco Control

ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่

 

2547(2004)

Tobacco and Poverty ( A Vicious Circle )

ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง

 

2546(2003)

Tobacco free films tobacco free fashion

ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อเยาวชน

 

2545(2002)

Tobacco Free Sports – Play it clean.

กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ

 

2544(2001)

Second-Hand Smoke : Let's Clear the Air.

เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่

 

2543(2000)

Tobacco kills don't be Duped.

บุหรี่คร่าชีวิต อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ

 

2542(1999)

Leave the pack behind.

อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา...เลิกบุหรี่

 

2541(1998)

Growing up without tobacco.

คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

 

2540(1997)

United for a Tobacco – free world.

ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่

 

2539(1996)

Sport and the arts : play it tobacco free.

ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่

 

2538(1995)

Tobacco costs more than you think.

บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด

 

2537(1994)

The media against tobacco.

ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่

 

2536(1993)

Health services , our window to a tobacco – free world.

บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่

 

2535(1992)

Tobacco free work places : Safer and healthier.

ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย

 

2534(1991)

Public places and transport : Better be tobacco free.

สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่

 

2533(1990)

Growing up without tobacco.

เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหรี่

 

2532(1989)

Women and Tobacco : Added risk.

พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ

 

2531(1988)

Between tobacco and the health , choose health

บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม