นายกฯ รณรงค์ส่งเสริมคนไทยบริโภคนม

โดย
| |
อ่าน : 2,537

นายกรัฐมนตรีร่วมรณรงค์ FAO ในการส่งเสริมคนไทยบริโภคนมให้มากขึ้น 

นายกรัฐมนตรีร่วมรณรงค์ FAO ในการส่งเสริมคนไทยบริโภคนมให้มากขึ้น

นายฮิโรยูกิ โคนูมะ (Mr Hiroyuki Konuma) ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำประเทศประเทศไทย นำคณะเยาวชนเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันดื่มนมโลกประจำปี 2011 (World Milk Day)

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับคณะเยาวชน เนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลกประจำปี 2011 ซึ่งจัดโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศ หรือ FAO เพื่อให้ทุกประเทศตื่นตัวและให้ความสำคัญแก่การดื่มนม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาสติปัญญา ประโยชน์ของการดื่มนมไม่จำกัดเฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงผู้ใหญด้วย

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ในประเทศไทยได้มีความพยายามในการสนับสนุนให้คนไทยดื่มนม และมีโครงการรณรงค์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยใช้งบหลายพันล้านบาท เพื่อให้เด็กไทยมีนมดื่ม และเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์นม และมีการติดตามโครงการดังกล่าวมาโดยตลอด และพบว่าเด็กไทยมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น และเจริญเติบโตมากกว่าในอดีต ในขณะนี้เด็กไทยจำนวนกว่า 8 ล้านคนได้รับการสนับสนุนในเรื่องนมโรงเรียน รวมทั้งอาหารเสริมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเกณฑ์เฉลี่ยในการบริโภคนมของคนไทยยังต่ำอยู่ แต่การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น จะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นายกรัฐมนตรีหวังว่าหน่วยงานต่างๆ จะร่วมมือกันช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆ และพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักโฆษก

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม