รมว.ทส.ชี้ทั่วโลกตระหนักรักษาป่าไม้ หลังภัยธรรมชาติเริ่มส่งผล

โดย
| |
อ่าน : 1,193

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันโลกได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดน้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว ส่งผลให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญเรื่องป่าไม้ที่ถูกทำลายเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในที่ประชุมใหญ่เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปีนี้ สหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวของได้เน้นให้ความสำคัญเรื่องการดูแลรักษาป่าไม้ เพราะป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร โดยป่าไม้ในประเทศไทยปัจจุบันมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณร้อยละ 33ของพื้นที่ทั้งหมด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมออกมาตรการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อให้มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40

ส่วนของพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ในปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กฎทั่วโลกได้กำหนดให้แต่ละประเทศต้องมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างน้อยร้อยละ 19 ปัจจุบันประเทศไทยมีอยู่ประมาณร้อยละ 18 โดยไทยเตรียมจะประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมในเขตอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งจะมีการเจรจากับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม