การบำบัดรักษาเมื่อติดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 9,535

การบำบัดผู้มีอาการติดเหล้า

การเลิกสุราถ้าจิตใจเข้มแข็ง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางร่างกาย หรืออาการทางจิต ก็สามารถเลิกได้เองที่บ้าน แต่ถ้าไม่สามารถเลิกได้ ควรเลือกการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ โดยมีรูปแบบต่างๆ ที่เลือกได้ เช่น

การบำบัดรักษาแบบนอนพักที่สถานพยาบาล  หรือผู้ป่วยใน หรือบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) ที่สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้เวลาบำบัดรักษา 16 สัปดาห์ (4 เดือน) มีรายละเอียดในกระบวนการบำบัด ดังนี้ เช่น

1. มีการดูแลรักษาพยาบาล และป้องกันโรคแทรกซ้อนอย่างมีคุณภาพ โดยแพทย์ - พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ

2. มีกิจกรรมกลุ่มบำบัด เพื่อฝึกทักษะให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านต่างๆ เช่น การรับผิดชอบ ระเบียบวินัยในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว มีการยอมรับและเชื่อมั่นในตนเอง สามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาได้ เพื่อกลับไปดำเนินชีวิตแบบสงบสุขได้ตามอรรถภาพ โดยไม่พึ่งพาสุรา

3. การติดตามหลังการบำบัดรักษาเป็นระยะๆ นาน 1 ปี เพื่อช่วยให้คำปรึกษา สนับสนุนให้เลิกได้สำเร็จ

การบำบัดรักษาแบบไม่นอนพักในสถานพยาบาล หรือ ผู้ป่วยนอก (ไป-กลับ) เป็นการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบ กายจิตสังคมบำบัด มีระยะเวลาการบำบัด 16 สัปดาห์ (4เดือน) โดยผู้ติดสุราต้องสมัครใจเข้าบำบัด โดยมีเกณฑ์ดังนี้ เช่น

1. เป็นผู้หยุดการใช้สุราอย่างต่อเนื่องมาแล้ว

2. เป็นผู้ผ่านการบำบัดด้วยยามาแล้ว

3. เป็นผู้ไม่มีอาการทางจิต - ประสาท

ขบวนการบำบัด ประกอบด้วย การให้บริการปรึกษารายบุคคลและครอบครัว มีกิจกรรมกลุ่มบำบัดฝึกทักษะในการเลิกยาระยะต้น ฝึกทักษะป้องกันการติดซ้ำ มีกิจกรรมกลุ่มครอบครัวศึกษา และกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนทางสังคม ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ช่วยเหลือประคับประคองเพื่อให้ผู้ติดสุราเลิกได้สำเร็จ สุดท้ายคือการติดตามดูแลหลังการบำบัดรักษาเป็นเวลา 1 ปี

 

 

 

ที่มา : สถาบันธัญญารักษ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

พิพิธพร  say

ต้องการเข้ารับการรักษาครับ(แบบพักที่สถานพยาบาล รบกวนขอรายละเอียดหน่อย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร

Post : 07 มี.ค. 2563 08:59:08

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม