สธ.แจกใบทำความดีเข้าพรรษา

โดย
| |
อ่าน : 2,096

กระทรวงสาธารณสุข เผยในปี 2552 มีประชาชนป่วยจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคมะเร็งเข้านอนโรงพยาบาล 1 ล้าน 3 แสนกว่าราย เร่งแก้ไขป้องกัน โดยจัดพิมพ์ใบสั่งทำความดี 9 รายการ แจกฟรี 3 ล้านใบ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างสุขภาพดี ขจัดตัวการก่อโรค อย่างน้อย 1 ข้อ ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

สธ.ถือฤกษ์เข้าพรรษา แจกใบทำความดี 9 รายการ

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 12 ตุลาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ ทำความดีในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้และในอนาคต ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคมะเร็ง

โดยอาศัยเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน เป็นฤกษ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เสี่ยงเกิดโรคดังกล่าว ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ภายใต้กลยุทธ์สร้างสุขภาพดี 3อ. และ 2ส. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ลด/เลิกการดื่มสุรา สูบบุหรี่

จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2552 พบว่ามีประชาชนที่เจ็บป่วยจาก 5 โรคดังกล่าว เข้านอนโรงพยาบาลจำนวน 1 ล้าน 3 แสนกว่าราย อันดับ 1 ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 566,814 ราย รองลงมาคือเบาหวานจำนวน 425,320 ราย โรคหัวใจขาดเลือด 168,673 ราย โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตจำนวน 131,203 ราย และโรคมะเร็ง 76,866 ราย คาดประมาณการสูญเสียรายได้ผลผลิตประชาชาติ หรือจีดีพีของประเทศไทยประมาณ 52,150 ล้านบาท แต่ถ้ามีการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวได้ จะลดการสูญเสียรายได้ผลผลิตประมาณร้อยละ 10-20 จากการสูญเสียทั้งหมด

นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวต่อไปว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรคที่กล่าวมา 100 เปอร์เซ็นต์ เกิดมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนตั้งแต่อาหารการกิน การออกกำลังกาย และการบริโภคสิ่งที่ทำลายสุขภาพคือเครื่องดื่มมึนเมา และบุหรี่ ดังนั้นในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้วิเคราะห์รวบรวมต้นเหตุของการเกิดโรคเหล่านี้และการป้องกันโรค โดยจัดพิมพ์ใบสั่งทำความดีจำนวน 9 ข้อ ได้แก่ 1.การตั้งใจลดน้ำหนักตัวเอง 2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 วันครั้งละ 30 นาที 3.กินผักผลไม้ทุกมื้อ 4.กินข้าวกล้องทุกมื้อ 5.ลดการกินหวานมันเค็ม 6.กินเจหรือมังสวิรัติทุกวันพระหรือวันเกิดตลอดช่วงเข้าพรรษา 7.ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน 8.งดเหล้าหรืองดบุหรี่ และ9.สวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบ

ขณะนี้ได้จัดพิมพ์ทั้งหมด 3 ล้านใบ แจกไปยังสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดทั่วประเทศ และให้ อสม.นำไปแจกประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยให้ประชาชนเลือกปฏิบัติอย่างน้อย 1 ข้อจากทั้งหมด 9 ข้อ เป็นสัญญาใจตัวเอง ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน และจะมีการติดตามผลทุกเดือน โดยได้มอบหมายให้นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบประเมินผลหลังจากออกพรรษาแล้ว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม