อปพร.เขต 7 ร่วมประชุมประชาคมและรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%

โดย
| |
อ่าน : 5,740

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จากเขต 7 ได้แก่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประชาคม และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

หมวกนิรภัย
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร ท่าน้ำเขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน  ได้มีการจัดประชุมประชาคม อปพร.ระดับเขต ประจำปี 2554 ซึ่งเขต 7  ประกอบด้วย  อปพร.จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โดยกำหนดจัดประชุมหมุนเวียนจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพ และมีคณะกรรมการ อปพร. ระดับจังหวัด  สมาชิก อปพร. ชุดกู้ชีพกู้ภัย ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. จำนวน 170 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีนายชาญวิทย์  วสยางกูร  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดการประชุม

นางวรชพร  เพชรสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขต 7 สกลนคร กล่าวว่า  ปัจจุบันทั้งประเทศมี อปพร. แล้ว จำนวน 1,183,062 คน โดยในเขต 7 มี อปพร. อยู่จำนวน 47,686 คน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ปัญหาเกี่ยวกับ อปพร.ในขณะนี้ ส่วนหนึ่งมาจากขาดการประชุม การรวมกลุ่ม ขาดการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ขาดการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับกิจกรรม อปพร. ตลอดจนขาดการชี้แจงทำความเข้าใจ งานในหน้าที่ ของ อปพร. การประชุมประชาคม ครั้งนี้ จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา อปพร. เกิดการประสานงาน สร้างเครือข่าย และเกิดความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม

นอกจากการประชุมประชาคม แล้ว สมาชิก อปพร.เขต 7 ทั้ง 3 จังหวัด ยังได้ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%   ตามแนวทางของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ด้วยที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม