ชลบุรี เร่งนโยบายสวมหมวกกันน็อก 100 %

โดย
| |
อ่าน : 898

จังหวัดชลบุรี บูรณาการจัดทำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ให้บรรลุผลคือความปลอดภัยของประชาชนในการคมนาคม

นายวิชิต  ชาตไพสิฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ในฐานะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ได้บูรณาการจัดทำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ให้บรรลุผลคือความปลอดภัยของประชาชนในการคมนาคม

ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้กำหนดมาตรการดำเนินการเน้นหนัก 8 ด้าน ประกอบด้วย มาตรการด้านบริการจัดการ มาตรการด้านการป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย มาตรการด้านสังคมและชุมชน มาตรการด้านความปลอดภัยของถนนและรถยนต์ มาตรการด้านการช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย มาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มาตรการด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก และมาตรการด้านการรายงานผลและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน คาดว่าจะทำให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงได้ที่มา:กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม