สสส.แนะโครงการพัฒนาสุขอนามัยสถานศึกษา

โดย
| |
อ่าน : 2,186

 

โครงงานที่นักเรียนได้นำเสนอจะมีคุณค่ามากกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ปกติตามหลักสูตร เนื่องจากโครงงานต้องสร้างกระบวนการคิด ทำงานทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนและครู รวมทั้งต้องนำไปใช้ได้จริงในโรงเรียนพร้อมพัฒนาสุขภาพได้

นายชายกร สินธุสัย นักวิชาการศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) ผู้จัดการโครงการ"โครงงาน (เชิง) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ โครงการได้จัดอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีนักเรียนให้ความสนใจส่งโครงงานมากถึงจำนวน 86 โครงงาน และนักเรียนส่วนใหญ่ทำโครงงานที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพพื้นฐานใกล้ตัว ได้แก่ อาหาร ขยะ ห้องน้ำ น้ำดื่มน้ำใช้ ความเสี่ยงของพาหะนำโรค ที่บ่งบอกได้ว่า ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในสถานศึกษา เป็นต้น

นายชายกร กล่าวต่อไปว่า โครงงานที่นักเรียนได้นำเสนอจะมีคุณค่ามากกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ปกติตามหลักสูตร เนื่องจากโครงงานต้องสร้างกระบวนการคิด ทำงานทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนและครู รวมทั้งต้องนำไปใช้ได้จริงในโรงเรียนพร้อมพัฒนาสุขภาพได้ และนำความรู้ที่ได้กระจายสู่ชุมชนของตัวเองนอกจากนี้ นักเรียนยังได้ฝึกการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงงานที่เน้นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ อาทิ การคิดค้นเครื่องมือกำจัดขยะ การแปรรูปสมุนไพรที่มีมากในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ทั้งการบริโภคและกำจัดพาหะนำโรค

"สำหรับโครงการโครงงาน (เชิง) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2555 โดยจะยังจัดกิจกรรมเช่นนี้ให้แก่นักเรียนที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาระบบสุขอนามัยแก่สถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น" นายชายกร กล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ความปลอดภัยบนท้องถนนและป้องกันการบาดเจ็บ  การจัดการสุขภาพ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มพด. บุคลากรโครงการพิเศษ เจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายกรณี  สบู่ก้อน  โรคกระดูกเปราะ  โรคไข้สมองอักเสบ  สอบถาม  รองเท้าเปียกน้ำ  อันตรายต่อรา่างกาย  งดเหล้าเข้าพรรรษา  ใบชะมวง  สน.ฉลองกรุง  กดจุด  ผิวเครียด  หอพัก  โรคกรดไหลย้อน  งานละคร  ลงโทษ  เลือกดื่มนม  ผักใบเขียว  งานเลี้ยง  สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ผัีกสด  แมลงเฟรซซี่  ทรัพยากรมนุษย์