สสส.แนะโครงการพัฒนาสุขอนามัยสถานศึกษา

โดย
| |
อ่าน : 2,179

 

โครงงานที่นักเรียนได้นำเสนอจะมีคุณค่ามากกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ปกติตามหลักสูตร เนื่องจากโครงงานต้องสร้างกระบวนการคิด ทำงานทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนและครู รวมทั้งต้องนำไปใช้ได้จริงในโรงเรียนพร้อมพัฒนาสุขภาพได้

นายชายกร สินธุสัย นักวิชาการศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) ผู้จัดการโครงการ"โครงงาน (เชิง) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ โครงการได้จัดอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีนักเรียนให้ความสนใจส่งโครงงานมากถึงจำนวน 86 โครงงาน และนักเรียนส่วนใหญ่ทำโครงงานที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพพื้นฐานใกล้ตัว ได้แก่ อาหาร ขยะ ห้องน้ำ น้ำดื่มน้ำใช้ ความเสี่ยงของพาหะนำโรค ที่บ่งบอกได้ว่า ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในสถานศึกษา เป็นต้น

นายชายกร กล่าวต่อไปว่า โครงงานที่นักเรียนได้นำเสนอจะมีคุณค่ามากกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ปกติตามหลักสูตร เนื่องจากโครงงานต้องสร้างกระบวนการคิด ทำงานทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนและครู รวมทั้งต้องนำไปใช้ได้จริงในโรงเรียนพร้อมพัฒนาสุขภาพได้ และนำความรู้ที่ได้กระจายสู่ชุมชนของตัวเองนอกจากนี้ นักเรียนยังได้ฝึกการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงงานที่เน้นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ อาทิ การคิดค้นเครื่องมือกำจัดขยะ การแปรรูปสมุนไพรที่มีมากในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ทั้งการบริโภคและกำจัดพาหะนำโรค

"สำหรับโครงการโครงงาน (เชิง) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2555 โดยจะยังจัดกิจกรรมเช่นนี้ให้แก่นักเรียนที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาระบบสุขอนามัยแก่สถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น" นายชายกร กล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม