นักวิชาการเสนอตั้งครม.ด้านสังคม เน้นมิติเด็กและครอบครัว

โดย
| |
อ่าน : 1,931

 

 

นักวิชาการเสนอตั้งคณะรัฐมนตรีด้านสังคม เน้นมิติเด็กและครอบครัว เสริมการทำงานเชิงรุก วอนรัฐบาลให้ความสำคัญ

นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สังคมไทยอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ เพราะการพัฒนาที่ไม่ได้เน้นมิติเด็กและครอบครัว ตัวอย่างเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ ยังส่งผลให้นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษต้องออกมาเรียกร้องถึงบทบาทพ่อแม่และครอบครัวในการดูแลเด็กเยาวชนให้มากขึ้น จึงอยากเรียกร้องให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่เป็นสุภาพสตรีคนแรกได้ให้ความสำคัญกับมิติเด็กและครอบครัว เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยขอเสนอให้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีสังคม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เน้นการทำงานด้านเด็กและครอบครัวที่เป็นระบบ มีการทำงานที่เป็นเครือข่ายด้านสังคม คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ต้องทำงานเชิงรุกที่เน้นทั้งการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไข มีระบบฐานข้อมูลระดับพื้นที่ มีพี่เลี้ยงในชุมชนเหมือนเป็นสภากาแฟ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนพัฒนาเด็กระดับท้องถิ่น เพื่อขยายผลถึงแผนพัฒนาเด็กระดับจังหวัดและระดับชาติ แบ่งเงินจากกองทุนสตรีที่รัฐบาลมีนโยบายจะจัดตั้งทุกจังหวัดประมาณ ร้อยละ 10 มาใช้ดำเนินงานในมิติเด็กและครอบครัว สิ่งเหล่านี้อยากให้รัฐบาลเห็นความสำคัญนอกเหนือจากการแจกของต่างๆ

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวด้วยว่า สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมที่จะเป็นหน่วยงานวิชาการร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานราชการในการพัฒนาเด็กครอบครัว สังคม  ต้องยอมรับว่าต้นทุนชีวิตของเยาวชนในสังคมกำลังลดน้อยลงทั้งทักษะการเป็นผู้ให้ น้ำใจในการแบ่งปัน ค่านิยมการทำความดี การรู้เท่าทันสื่อ และการนำหลักธรรมมาประกอบการดำเนินชีวิต  หากต้นทุนชีวิตของสังคมยังถูกเขย่า ก็จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านต่างๆ ตามไปด้วย

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม