ชี้ไทย5 แสนเมินเลิกบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 1,474

 

โพลเผยคนไทย 5 แสน เมินหันหลังให้บุหรี่ แนะวิธีเลิกที่ดีที่สุดต้องให้ผู้สูบสนใจที่จะเลิกด้วยตัวเอง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวในเวทีอภิปราย การประชุม วิชาการครั้งที่ 10 "บุหรี่กับภัยสุขภาพแห่งชาติ (The WHO Frame work Convention Tobacco Control : FCTC) เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีที่เกี่ยวข้องเมื่อเร็วๆ นี้ว่า จากการสำรวจของโครงการสำรวจการสูบบุหรี่ของวัยผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tabacco Suryey : GATS) ปี2552เรื่อง ความสนใจที่จะเลิกใช้ยาสูบของคนไทย พบว่า ในจำนวนผู้สูบบุหรี่ของไทย ทั้งหมดที่มีราว 12.5ล้านคนทั่วประเทศ 7.3%หรือ 912,500คน มีแผนที่จะเลิกภายใน 1เดือน 16.1%หรือ 2,012,500คน มีแผนที่จะเลิกภายใน 1ปี 36.0%หรือ 4.5ล้านคน มีแผนที่จะเลิกโดยใช้เวลามากกว่า 1ปี และไม่สนใจที่จะเลิก 4.1%หรือ 512,500คน

วิธีการที่ภาคีเครือข่ายสามารถทำให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่สามารถเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้ดีได้แก่ 1.ต้องทำให้ผู้สูบสนใจที่จะเลิก 2.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า มีบริการรับปรึกษาและช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่ 3.สร้างบริการช่วยเหลือเรื่องการเลิกสูบ ที่มีมาตรฐานให้ผู้สูบเข้าถึงบริการได้ง่ายและสะดวก หรือที่เรียกว่า One Stop Service คือ บริการแบบครบวงจรต่อ 1หน่วยบริการ เช่น สายด่วนควิกไลน์ 1660

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม