ชี้ไทย5 แสนเมินเลิกบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 1,618

 

โพลเผยคนไทย 5 แสน เมินหันหลังให้บุหรี่ แนะวิธีเลิกที่ดีที่สุดต้องให้ผู้สูบสนใจที่จะเลิกด้วยตัวเอง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวในเวทีอภิปราย การประชุม วิชาการครั้งที่ 10 "บุหรี่กับภัยสุขภาพแห่งชาติ (The WHO Frame work Convention Tobacco Control : FCTC) เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีที่เกี่ยวข้องเมื่อเร็วๆ นี้ว่า จากการสำรวจของโครงการสำรวจการสูบบุหรี่ของวัยผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tabacco Suryey : GATS) ปี2552เรื่อง ความสนใจที่จะเลิกใช้ยาสูบของคนไทย พบว่า ในจำนวนผู้สูบบุหรี่ของไทย ทั้งหมดที่มีราว 12.5ล้านคนทั่วประเทศ 7.3%หรือ 912,500คน มีแผนที่จะเลิกภายใน 1เดือน 16.1%หรือ 2,012,500คน มีแผนที่จะเลิกภายใน 1ปี 36.0%หรือ 4.5ล้านคน มีแผนที่จะเลิกโดยใช้เวลามากกว่า 1ปี และไม่สนใจที่จะเลิก 4.1%หรือ 512,500คน

วิธีการที่ภาคีเครือข่ายสามารถทำให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่สามารถเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้ดีได้แก่ 1.ต้องทำให้ผู้สูบสนใจที่จะเลิก 2.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า มีบริการรับปรึกษาและช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่ 3.สร้างบริการช่วยเหลือเรื่องการเลิกสูบ ที่มีมาตรฐานให้ผู้สูบเข้าถึงบริการได้ง่ายและสะดวก หรือที่เรียกว่า One Stop Service คือ บริการแบบครบวงจรต่อ 1หน่วยบริการ เช่น สายด่วนควิกไลน์ 1660

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม