โคราชแจกแทปเลต 120 เครื่อง นำร่อง 6ร.ร.

โดย
| |
อ่าน : 1,733

โคราชนำร่องแจกแทปเลต  6 โรงเรียน เชื่อเป็นเสมือนห้องคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆ อาจจะเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปต้องเรียนรู้ และเป็นสื่อการสอนให้เด็กได้ด้วย 

โคราชแจกแท็บเล็ต 120 เครื่อง

ที่ จ.นครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศบาลนครนครราชสีมา กล่าวภายหลังเสร็จภารกิจการการเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาทางวิชาการ กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 11 “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ” โดยมีบุคลากรของสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเทศบาลในเขตนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์ ) จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ว่า คณะผู้บริหารเทศบาลนคร ฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี แท็บเล็ตมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยจะเริ่มแจกแท็บเล็ต จำนวน 120 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนคร ฯ ทั้งหมด 6 แห่ง ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2ของปีการศึกษา 2554

การแจกแทปเลตนั้นไม่ได้แจกให้กับเด็กนักเรียนโดยตรง เพื่อป้องกันเด็กนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยจะแจกให้กับโรงเรียนๆ ละ 20 เครื่อง เพื่อให้บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแทปเล็ต ก่อนที่จะนำไปสอนให้กับนักเรียนต่อไป

คณะผู้บริหารเล็งเห็นประโยชน์ของแทปเลต เสมือนห้องคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆ อาจจะเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปจะต้องเรียนรู้และต้องศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในยุคปัจจุบันนี้และในอนาคตเราอาจจะได้สอนเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเขียน ก.ไก่บนแทปเลตนี้เลยก็ได้ หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถคิดคำนวณสูตรเคมี และเขียนสูตรเคมีบนแทปเลตนี้ได้ แต่จะต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก่อน นอกจากนี้ครูผู้สอนยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือหรือใช้แทปเลตเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกทางหนึ่งที่จะให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้และศึกษาเนื้อหาความรู้ในรายวิชาต่างๆ

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม