สสส.ใช้สื่อละครผนึกชุมชนสร้างบุคลากรท้องถิ่น

โดย
| |
อ่าน : 695

 

 

สสส.หนุนใช้สื่อละครผนึกชุมชน สร้างบุคลากรท้องถิ่น ด้วยการจัดมหกรรมละคร “โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ปีที่3 

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เปิดเผยว่า “โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ปีที่ 3 ซึ่ง สสส.ร่วมกับมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ว่า โครงการฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนที่เยาวชนไปร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยเห็นได้จากการจัดงานสรุปบทเรียนในระดับภาคต่างๆ ทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา นั้นมีเยาวชนในพื้นที่รวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่นได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ พัฒนาการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ต้องการให้เยาวชนใช้ศิลปะการแสดงละครเป็นสื่อกลางที่จะสื่อสารกับชุมชน ในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ

นายวีรพงษ์ กล่าวด้วยว่า ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในปีนี้คือการที่โครงการฯเริ่มเกิดความสัมพันธ์ ระหว่างท้องถิ่นมากขึ้น โดยเริ่มมีบุคลากรในระดับท้องถิ่น อาทิ กลุ่มนักพัฒนา นักวิชาการ เยาวชน เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งจะทำให้พัฒนาการของกิจกรรมมีการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนที่เป็นจริงมากขึ้น "ได้เกิดเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องยึดกับส่วนกลางเพียงอย่างเดียว อันนำไปสู่เป้าหมายคือการใช้ละครประสานทุกภาคส่วนสังคมเข้าด้วยกัน"นายวีรพงษ์ กล่าว

นายพฤหัส พหลกุลบุตร หัวหน้าโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวว่า โครงการฯ จะร่วมลงพื้นที่ฝึกทักษะและกระบวนการคิดด้านละครให้แก่เยาวชน ทั่วประเทศในช่วงก.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมา และในช่วง 6-7 ก.ย นี้ โครงการจะจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนสรุปบทเรียน และร่วมวิเคราะห์ถึงการนำละครไปใช้งานมิติต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ “มหกรรมละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส กรุงเทพฯ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม