คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม

โดย
| |
อ่าน : 2,045

 

 

โพลชี้ ความรักความสามัคคี เป็นสิ่งที่ผู้ชมอยากเห็นในโทรทัศน์มากที่สุด เพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลโทรทัศน์ในดวงใจ Family Awards 2011

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวโดยการสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้จัดงานแถลงผลสำรวจ “คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม” และประชาสัมพันธ์การจัดงาน รายการโทรทัศน์ในดวงใจ Family Awards 2011 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทางเครือข่ายและสถานีโทรทัศน์ โดยมีนักวิชาการและตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แถลงผลสำรวจ “คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม” สำรวจตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จากครอบครัวทั่วประเทศ จำนวน 812 คน พบว่า

มีผู้ต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีมากที่สุด จำนวน 472 คน

ในขณะที่อันดับที่สอง คือ ส่งเสริมความมีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น จำนวน 428 คน และ

อันดับที่สามคือ ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต จำนวน 412 คน

 

 

ที่มา : เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม