อัตราการใช้พลังงานน้ำมันสำเร็จรูป

โดย
| |
อ่าน : 1,876

 

 

น้ำมันสำเร็จรูป การใช้น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เนื่องจากการใช้ดีเซลและเบนซินเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากราคาขายปลีกเฉลี่ยในปีนี้ต่ำกว่าปี 2008 มากทำให้ประชาชนใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น ส่วนการใช้ LPG เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาคครัวเรือนใช้เพิ่มขึ้น ในขณะที่การใช้น้ำมันเครื่องบินลดลงร้อยละ 4.4 เนื่องจาก ภาวการณ์ท่องเที่ยวที่ซบเซาอันเป็นผลจากปัญหาความไม่สงบในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ตลอดจนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 น้ำมันเตาลดลงร้อยละ 16.9 เนื่องจากการใช้น้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรมและใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.ลดลงมาก

 

 

 

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงแรงงาน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สัมผัสรัก  ดินสอเขียนคิ้ว  ห้ามขายสุรานอกเวลาที่กำหนด  โครงการธรรมศึกษา  รับน้องปลอดเหล้า  เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์  ไหว้พระ  กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  ปรายฝน  โรคแพ้อาหาร  อัตราการรอดชีวิต  ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เหม็นหืน  เกรียง ตั้งสง่า  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกวดคลิปวิดีโอ ชวนคนไทยไร้โรคอ้วน ส่งเสริมสุขภาพประชาชน เครือข่ายคนไทยไร้พุง มหกรรมลดพุงคนกรุงเทพ  อภิสิทธิ์ ปิติยานุเคราะห์  เท้าคาง  สบู่ดำ  สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย  งดเหล้า  ออกซิเจน  แรงงานต่างด้าว  การหายใจ  ลูกน้ำ  มนุษย์ออฟฟิศ