เด็กเก่งแนะรัฐฯสร้างเวทีให้เด็กมีวุฒิภาวะสูงขึ้น

โดย
| |
อ่าน : 2,405

 

เด็กเก่งแนะรัฐฯสร้างเวทีให้เด็กมีวุฒิภาวะสูงขึ้น

 

ศธ.พาเด็กเยี่ยมคารวะนายกวันเด็กฯ ตัวแทนเด็กฝากรัฐบาลต่อยอดการสร้างเวทีเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความเห็นเชื่อจะทำให้เด็กมีวุฒิภาวะสูงขึ้น

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย นางบุญรื่น ศรีธเรศ นายสมพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. และผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ได้นำเด็กและเยาวชนดีเด่นเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ จำนวน 720 คน ซึ่งคัดเลือกจาก 1.เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ชอบช่วยเหลือสังคมหรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยเหลือบิดามารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพสุจริต จำนวน 491 คน และ 2.เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงใน 5 ด้าน คือ วิชาการ,ศิลปะและดนตรี,คุณธรรมและจริยธรรม,กีฬาและนันทนาการ และทักษะฝีมืออาชีพ จำนวน 229 คน เข้ารับโล่รางวัลจาก รมว.ศึกษาธิการ และเข้าเยี่ยมคารวะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 นายกฯ กล่าวให้โอวาทกับเด็กและเยาวชนฯ มีใจความสำคัญตอนหนึ่ง ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนอย่างมากถ้าการเรียนการสอนเริ่มต้นด้วยดี ก็จะทำให้เยาวชนเติบโตสร้างชื่อเสียงให้ประเทศระยะยาวได้ ส่วนคำขวัญในวันเด็ก “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” นั้น จริง ๆ แล้วแฝงความหมายสำคัญ 4 ด้าน ๆ แรกคือ ความสามัคคี ซึ่งตนให้ความสำคัญอย่างมาก อยากเห็นความร่วมมือร่วมใจความมีน้ำใจ การพัฒนาเยาวชนไม่ได้เน้นเก่งแต่วิชาการแต่ต้องสร้างเยาวชนที่มีน้ำใจ คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตนเอง

ด้านที่ 2 ความรู้คู่ปัญญา การพัฒนาเยาวชนต้องให้ความรู้ครบ 2 ด้าน คือ ด้านแรกในตำราเรียน และความรู้รอบตัว จะต้องสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้รอบทิศเพราะทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อย่างไรก็ตาม จะต้องเป็นความรู้ที่คู่กับปัญญาด้วยคือรู้เข้าใจลึกซึ้งจากการลงมือปฏิบัติจริง ด้านที่ 3 คงรักษาความเป็นไทย ทุกวันนี้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก ต้องฝากเยาวชนให้คงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ของไทย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด้านที่ 4 ใส่ใจเทคโนโลยี ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตประจำวัน แต่ไม่จำเป็นที่เราต้องลงมือปฏิบัติแต่เยาวชนควรจะเข้าใจว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไร เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร และมีวิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์  ขณะที่ นายภคพล ศุภนิรัติศัย ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า เยาวชนรู้สึกขอบคุณรัฐบาลที่ได้ส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมต่าง ๆ มาโดยตลอดและอยากให้มีการต่อยอดเวทีกิจกรรมเด็กและเยาวชนต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสเด็กได้แสดงความเห็น ทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีวุฒิภาวะสูงขึ้น มีทักษะการทำงานและช่วยพัฒนากระบวนการตัดสินใจในเชิงสาธารณะ ตรงนี้จะมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเยาวชนก็คือ อนาคตของประเทศถ้าสามารถสร้างให้เยาวชนมีวุฒิภาวะกล้าแสดงความเห็นในหลาย ๆ ด้านได้สำเร็จเยาวชนไทยจะสามารถก้าวสู่สังคมไทยและสังคมโลกได้เต็มภาคภูมิ เพราะฉะนั้นคุณภาพของเยาวชนจะเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของไทยที่จะอยู่ในสังคมโลกต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม