“ตรุษจีน” ในสายตาของคนไทยเชื้อสายจีน

โดย
| |
อ่าน : 2,561

คนไทยเชื้อสายจีน ถึง 76.36% ไหว้ตรุษจีนทุกปี เพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา แต่แนวโน้ม ลูกหลาน 56.25% ให้ความสำคัญน้อยลง

เทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมีขึ้นในปีนี้ ทั้งคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนต่างเตรียมตัวซื้อของเซ่นไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษเพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งการไหว้ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนเชื้อสายจีนที่ไหว้ตรุษจีนทั้งในกรุงเทพฯ และชุมชนชาวจีนทั่วประเทศ เช่น  จ.สุพรรณบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี ภูเก็ต สงขลา ตรัง เป็นต้น จำนวน 1,936 คน ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2555 สรุปผลได้ดังนี้

1. การไหว้ “ตรุษจีน” ของ คนไทยเชื้อสายจีน

อันดับ 1          ไหว้เป็นประจำทุกปี          76.36% เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมานาน , ที่บ้านไหว้เป็นประจำทุกปี , เป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ฯลฯ

อันดับ 2          ไหว้บ้างเป็นบางปี           12.05% เพราะขึ้นอยู่กับความสะดวก , ที่บ้านไหว้แต่บางปีก็ไม่ได้เข้าร่วม ฯลฯ

อันดับ 3          ไหว้นานๆครั้ง              11.59% เพราะบางปีไม่อยู่ ไม่สะดวก ติดธุระ ฯลฯ

การไหว้ “ตรุษจีน” ของ คนไทยเชื้อสายจีน


 
2. เหตุผลที่ไหว้ “ตรุษจีน”

อันดับ 1          เป็นประเพณีของคนจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย / มีเชื้อสายจีน 48.54%

อันดับ 2          เป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ 35.05%

อันดับ 3          เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของจีน / ไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล เจริญรุ่งเรือง / ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข 16.41%

3. การให้ความสำคัญ กับการไหว้ “ตรุษจีน” ของลูกหลาน

อันดับ 1          ให้ความสำคัญน้อยลง             56.25% เพราะสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนไป ,เด็กหรือคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสำคัญ , ลูกหลานส่วนมากจะไม่รู้ถึงวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง ฯลฯ

อันดับ 2          ให้ความสำคัญเหมือนเดิม          33.80% เพราะเป็นสิ่งที่คนในครอบครัวทำเป็นประจำทุกปี ,ที่บ้านพาไปไหว้อยู่แล้ว  ฯลฯ

อันดับ 3          ให้ความสำคัญมากขึ้น              9.95% เพราะเป็นประเพณีสำคัญที่พ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ต่างก็ได้ปฏิบัติมาตลอดทุกปี , เชื่อว่ารุ่นลูกรุ่นหลานต่างก็เห็นความสำคัญของการไหว้ตรุษจีน ฯลฯ

การให้ความสำคัญ กับการไหว้ “ตรุษจีน” ของลูกหลาน
 

4.  สิ่งที่ได้รับจากการไหว้ “ตรุษจีน”

อันดับ 1          ความสุขใจ สบายใจ /ได้กำลังใจในการดำเนินชีวิต /เป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษ 40.15%

อันดับ 2          เป็นวันรวมญาติ /ญาติพี่น้องได้มาเจอกัน 27.78%

อันดับ 3          ความเป็นศิริมงคล /ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต /บรรพบุรุษคุ้มครองให้ปลอดภัย 19.19%

อันดับ 4          แต๊ะเอีย /อั่งเปา 12.88%

5.  คำสอนของบรรพบุรุษ  / สิ่งที่ยึดถือเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน  คือ

อันดับ 1          เป็นคนดี มีความกตัญญู 39.61%

อันดับ 2          มีความขยัน อดทน หนักเอาเบาสู้ /ถือคติตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 25.48%

อันดับ 3          ความซื่อสัตย์ สุจริต 19.67%

อันดับ 4          รู้จักกิน รู้จักใช้ /ประหยัด อดออม 15.24%

6. สิ่งที่อยากฝากบอก “คนไทยเชื้อสายจีน” ด้วยกัน คือ

อันดับ 1          อยากให้คนไทยเชื้อสายจีนทุกคนรักษาประเพณีการไหว้ตรุษจีนนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป 47.89%

อันดับ 2          ขอให้ทุกคนรักผืนแผ่นดินไทย ไม่ทำร้ายแผ่นดินที่เป็นที่อยู่อาศัยแก่พวกเรา 20.58%

อันดับ 3          ขอให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อสายใดมีความรักใคร่ สามัคคี ปรองดอง 17.23%

อันดับ 4          ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดๆ ก็ขอให้ทุกคนอดทน มีความขยันตั้งใจทำงานเพื่อความสุขสบายของคนในครอบครัว  14.30%

7. คำอธิษฐาน /พร   ที่ขอจากการไหว้ตรุษจีนนี้ คือ

อันดับ 1          ขอให้ครอบครัวมีความสุข ความเจริญ /ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข 32.33%

อันดับ 2          ขอให้พ่อแม่อายุยืนนาน สุขภาพแข็งแรง /คนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง 28.17%

อันดับ 3          ขอให้ร่ำรวย เงินทอง /ทำมาค้าขึ้น /หน้าที่การงานรุ่งเรือง มีลาภ ยศ ชื่อเสียง 23.09%

อันดับ 4          ขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลาน คนในครอบครัวให้ปลอดภัย 16.41%

 

 

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม