สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ

โดย
| |
อ่าน : 3,699

 

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ

 

คนพิการ ที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการตาม พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534จะได้รับการสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ. ดังนี้

1.การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในสถานสงเคราะห์ 10แห่งใน 6จังหวัด คือจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี ศูนย์ฝึกอาชีพ 8แห่งใน 7จังหวัด คือจังหวัด สมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี อุบลราชธานี หนองคาย และศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ( โรงงานในอารักษ์ ) 1แห่ง คือจังหวัดนนทบุรี ใน 10สาขาวิชาชีพ หลักสูตร3เดือน 6เดือน 9เดือน 10เดือนและ 1ปี

2.การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ

3.เงินสงเคราะห์ครอบครัว

4.การให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพแก่คนพิการในชุมชน

5.การจัดหางานให้ทำ

6.การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

 

 

 

ที่มา : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม