สถิติข้อมูลคนพิการจำแนกตามเพศ และภูมิภาค

โดย
| |
อ่าน : 1,854

 

 

 

สถิติข้อมูลคนพิการจำแนกตามเพศ และภูมิภาค

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554

 

ที่

ภาค

จำนวน (ราย)

ชาย

หญิง

รวม

1.

กรุงเทพมหานคร

24,799

18,830

43,629

2.

ภูมิภาค

637,768

525,774

1,163,542

รวมทั้งสิ้น

662,567

544,604

1,207,171

 

2.1   ภาพกลางและภาคตะวันออก

140,009

111,122

251,131

 

2.2   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

245,762

212,115

457,877

 

2.3   ภาคใต้

75,946

58,120

134,066

 

2.4   ภาคเหนือ

150,152

125,690

275,842

 

2.5   ไม่ระบุ

25,899

18,727

44,626

รวม (ภูมิภาค)

637,768

525,774

1,163,542

 

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม