ผลการสำรวจความสุขมวลรวมของคนไทย

โดย
| |
อ่าน : 2,592

ผลการสำรวจความสุขมวลรวมของคนไทย พบว่า ความสุขมวลรวมของคนไทยสูงขึ้น

จากผลการสำรวจของเอเบคโพล์ เรื่อง แนวโน้มความสุขมวลรวมของคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศในระดับครัวเรือน 17 จังหวัด ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-9 เมษายน 2554 ชี้ว่า ดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 5.28 ของผลการสำรวจเมื่อเดือนมกราคม 2554 มาอยู่ที่ 6.61 ในเดือนเมษายน จำแนกตามภูมิภาคต่างๆ พบว่า ความสุขมวลรวมของคนกรุงเทพฯ มีความสุขต่ำสุด คือ 6.03 ส่วนคนภาคตะวันออกเฉียงเหลือมีความสุขสูงสุด คือ 6.91 โดยปัจจัยที่ทำให้คน กทม.มีความสุขต่ำกว่าคนภาคอื่นๆ คือ ความไม่เป็นธรรมในสังคม และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น

ผลการสำรวจความสุขมวลรวมของคนไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม