วุฒิผ่านร่างกม.องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

โดย
| |
อ่าน : 1,147

 

วุฒิผ่านร่างกม.องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

 

ที่ประชุมวุฒิสภา โดยมี พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่) พ.ศ... จากนั้นที่ประชุมมีมติ ผ่านวาระ 3 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง 82 เสียงต่อ 7 เสียง งดออกเสียง2 เสียง

นายสมชาย แสวงการ ประธานกรรมาธิการ กล่าวว่า การพิจารณาในชั้นวุฒิสภาได้เพิ่มงบประมาณในการดำเนินการขององค์กรอิสระฯ จาก 3 บาทต่อหัวประชากรเป็น 5 บาทต่อหัวประชากร ส่วนการฟ้องคดีที่คณะกรรมาธิการแก้ไข เมื่อวุฒิสภาไม่เห็นด้วยก็น่าเสียดาย แต่ก็ต้องถือว่าเรื่องฟ้องคดีเป็นประเด็นที่ทั้งชั้น ส.ส. และส.ว. เห็นตรงกันถึงแม้องค์กรนี้จะไม่สามารถฟ้องคดีได้ ก็สามารถสนับสนุนให้ผู้บริโภคตื่นตัว ใช้สิทธิของตนเองและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคอื่นๆ ให้ดำเนินการฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่องค์กรอิสระฯ ผ่านวุฒิสภา เพราะองค์กรนี้จะทำหน้าที่สำคัญ เช่น ให้ความเห็นเพื่อให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐให้คุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก ดูแลผู้ประกอบการเป็นรองคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงพร้อมชื่อสินค้าที่มีปัญหา สนับสนุนให้ผู้บริโภครู้เท่าทันการตลาดสินค้า และบริการ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม