วุฒิผ่านร่างกม.องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

โดย
| |
อ่าน : 1,262

 

วุฒิผ่านร่างกม.องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

 

ที่ประชุมวุฒิสภา โดยมี พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่) พ.ศ... จากนั้นที่ประชุมมีมติ ผ่านวาระ 3 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง 82 เสียงต่อ 7 เสียง งดออกเสียง2 เสียง

นายสมชาย แสวงการ ประธานกรรมาธิการ กล่าวว่า การพิจารณาในชั้นวุฒิสภาได้เพิ่มงบประมาณในการดำเนินการขององค์กรอิสระฯ จาก 3 บาทต่อหัวประชากรเป็น 5 บาทต่อหัวประชากร ส่วนการฟ้องคดีที่คณะกรรมาธิการแก้ไข เมื่อวุฒิสภาไม่เห็นด้วยก็น่าเสียดาย แต่ก็ต้องถือว่าเรื่องฟ้องคดีเป็นประเด็นที่ทั้งชั้น ส.ส. และส.ว. เห็นตรงกันถึงแม้องค์กรนี้จะไม่สามารถฟ้องคดีได้ ก็สามารถสนับสนุนให้ผู้บริโภคตื่นตัว ใช้สิทธิของตนเองและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคอื่นๆ ให้ดำเนินการฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่องค์กรอิสระฯ ผ่านวุฒิสภา เพราะองค์กรนี้จะทำหน้าที่สำคัญ เช่น ให้ความเห็นเพื่อให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐให้คุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก ดูแลผู้ประกอบการเป็นรองคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงพร้อมชื่อสินค้าที่มีปัญหา สนับสนุนให้ผู้บริโภครู้เท่าทันการตลาดสินค้า และบริการ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม