โพลชี้คนไทยส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมต้านคอร์รัปชั่น

โดย
| |
อ่าน : 1,505

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าไทยสำรวจทัศนะของประชาชนต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จำนวน  1,200 ตัวอย่างเมื่อถามว่าหากให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พบว่าร้อยละ 74.9 ยินดีมีส่วนร่วม ร้อยละ 20.7 อยากมีส่วนร่วม แต่ไม่สามารถทำได้เพราะความจำเป็นในการประกอบอาชีพ และร้อยละ 3.8 ไม่ต้องการมีส่วนร่วม

โพลชี้คนไทยส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมต้านคอร์รัปชั่น

 

 

ที่มา :  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าไทย

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม