ไทยพร้อมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศหลังอุทกภัยครั้งร้ายแรง

โดย
| |
อ่าน : 1,481

 

ไทยพร้อมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศหลังอุทกภัยครั้งร้ายแรง

 

การประชุมเรื่องน้ำโลก ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่12-17 มีนาคม 2555 โดยมีหัวข้อหลักคือ เวลาสำหรับการแก้ปัญหา (Time for Solutions) โดยนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะประกอบด้วยนายศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พล.ต.ต.ยุทธนา ปาละนิติเสนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ในหัวข้อ พิบัติภัยที่เกี่ยวกับน้ำ

และได้กล่าวในที่ประชุมถึงความพร้อมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยหลังการเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง โดยมีมาตรการดำเนินการหลายประการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการด้วยแล้ว นอกจากนั้นได้พบและหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ซึ่งได้แจ้งให้ทราบถึงความพร้อมของไทยในการฟื้นฟูประเทศหลังการเกิดอุทกภัย แจ้งเรื่องการเลื่อนการจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ และหารือเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์น้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ขึ้นในประเทศไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการแถลงข่าวประเทศไทยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์น้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ประเทศไทยได้อะไรกับการประชุม  World Water Forun

การประชุม  World Water Forun ประกอบไปด้วยหลายเวทีทั้งในเรื่องระดับบริหาร การประชุมวิชาการ การแสดงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ดังนั้น เราจะสามารถสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำของไทยให้นานาประเทศได้รับรู้ สร้างเครือข่ายเพื่อการถ่ายทอดความรู้จากต่างประเทศมาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ และสร้างความร่วมมือในทางวิชาการกับนานาชาติได้เป็นอย่างดี...

 

 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม