สถานการณ์ปัญหาจากสุราและเทศกาลวันหยุด

โดย
| |
อ่าน : 1,386

ในแต่ละนาที จะมีประชากรโลก 4.4 คนเสียชีวิตจากการดื่มสุรา สุราจึงไม่ใช้สินค้าธรรมดา การบริโภคสุราของนักดื่มไทยนั้นได้ก่อปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นมูลค่าสูงถึง 1.5 แสนล้านบาทในปี 2549

เทศกาลวันหยุดยาวทั้งสงกรานต์และปีใหม่ เป็นช่วงเวลาทองสำหรับอุตสาหกรรมสุรา แผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเดือนมีนาคมและธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่มีการผลิตเบียร์สูงสุด ซึ่งเป็นการเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ที่จะตามมา ภาพพฤติกรรมการดื่มสุราและพฤกติกรรมมึนเมา เป็นภาพปกติของสังคมไทยทุกเทศกาล

อุบัติเหตุทางบกเหตุจากดื่มสุรา

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเฉลี่ย 87 และ 84 รายต่อวัน ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ 35 รายในช่วงเวลาปกติระหว่างปี 2544-2547 ช่วงเวลาเดือนเมษายน ธันวาคมและมกราคม ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรสูงสุด โดยมีจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุจากสุรามากกว่าช่วงเวลาอื่นถึงร้อยละ 76.9 และมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.6 เท่า

จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อวัน

 

 

 

ที่มา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เรียบเรียงโดย นพ.ทักษพล ธรรมรังสี


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม