สถานการณ์ปัญหาจากสุราและเทศกาลวันหยุด

โดย
| |
อ่าน : 1,307

ในแต่ละนาที จะมีประชากรโลก 4.4 คนเสียชีวิตจากการดื่มสุรา สุราจึงไม่ใช้สินค้าธรรมดา การบริโภคสุราของนักดื่มไทยนั้นได้ก่อปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นมูลค่าสูงถึง 1.5 แสนล้านบาทในปี 2549

เทศกาลวันหยุดยาวทั้งสงกรานต์และปีใหม่ เป็นช่วงเวลาทองสำหรับอุตสาหกรรมสุรา แผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเดือนมีนาคมและธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่มีการผลิตเบียร์สูงสุด ซึ่งเป็นการเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ที่จะตามมา ภาพพฤติกรรมการดื่มสุราและพฤกติกรรมมึนเมา เป็นภาพปกติของสังคมไทยทุกเทศกาล

อุบัติเหตุทางบกเหตุจากดื่มสุรา

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเฉลี่ย 87 และ 84 รายต่อวัน ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ 35 รายในช่วงเวลาปกติระหว่างปี 2544-2547 ช่วงเวลาเดือนเมษายน ธันวาคมและมกราคม ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรสูงสุด โดยมีจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุจากสุรามากกว่าช่วงเวลาอื่นถึงร้อยละ 76.9 และมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.6 เท่า

จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อวัน

 

 

 

ที่มา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เรียบเรียงโดย นพ.ทักษพล ธรรมรังสี


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม