สงกรานต์ปลอดภัย เล่นน้ำปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 2,570

ขึ้นชื่อว่าเทศกาลสงกรานต์เมื่อใด การเตรียมนับตัวเลขคนเจ็บ-คนตายที่เป็นข่าวครึกโครมในทุกปีไม่เคยเลือนหาย ภาพข่าวการจัดงานสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่ ที่มีทั้งคงความงดงามประเพณีที่ดีของไทยและการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยกับภาพของวัยรุ่นนุ่งน้อยห่มน้อย ยืนเต้น กินเหล้า เคล้าเสียงเพลงไปพร้อมๆ กับการสาดน้ำที่รุนแรง กลายเป็นภาพชินตาที่เราไม่อยากให้จดจำ

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.เล็งเห็นความจำเป็นและรีบด่วนในการปกป้อง ดูแลประเพณีที่งดงามสืบทอดยาวนานของไทย เพราะเชื่อเหลือเกินว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุสำคัญในการเป็นสาเหตุของความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ระดมพลังขับเคลื่อนนโยบายประเพณีสงกรานต์ปลอดภัย 2555 “สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า”

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษา สสส. และประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ข้อมูลจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ปี 2553 ระบุว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกปีละ 2.5 ล้านคน และคนไทยปีละ 26,000 คน เป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับสาเหตุการเสียชีวิตอื่นๆ ขณะที่คนไทยดื่มเหล้าอยู่ในอันดับ 5 ของโลก ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง รวมทั้งอุบัติเหตุบนท้องถนนกว่า 80% มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้พยายามคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงนักดื่มหน้าใหม่อย่างเด็กและเยาวชนเข้าร่วม นับเป็นเรื่องที่น่ามีความห่วงใยอย่างมาก ดังนั้นสุราจึงเป็นศัตรูสำคัญในการทำลายสุขภาพ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาและมีการเฉลิมฉลองจึงเป็นช่วงที่ต้องให้ความสำคัญ ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้ร่วมขับเคลื่อนในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายพื้นที่ ในช่วงที่ผ่านมาจากการสำรวจความพอใจของประชาชนพบว่าเกือบ 90% อยากเห็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปีนี้หลายจังหวัดได้มีการขยายพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าจาก 60 พื้นที่ 44 จังหวัด เพิ่มเป็น 70 พื้นที่ 50 จังหวัด โดยมีถนนเล่นน้ำตระกูลข้าว 20 แห่ง เช่น ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น ที่ถือเป็นต้นแบบพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า มีการทำคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่ยาวที่สุดของโลก มีผู้เข้าร่วมมากถึง 50,208 คน โดยไม่พบการทะเลาะวิวาทในพื้นที่

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

“เราได้พิสูจน์แล้วว่าถนนข้าวเหนียวที่มีการทำคลื่นมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลก มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 5 หมื่นกว่าคน ก็สามารถเล่นน้ำได้อย่างสนุก โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในปีนี้รัฐบาลก็มีความจริงจังกับการกำหนดนโยบายควบคุม สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความจริงจังต่อการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานเจ้าภาพในพื้นที่ก็ให้ความสำคัญ ซึ่งถือเป็นความพยายามที่น่าชื่นชม” ศ.นพ.อุดมศิลป์กล่าว

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แผนงานทุนอุปถัมภ์เพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ ด้านประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ สสส.และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ขับเคลื่อนปฏิบัติการสงกรานต์ปลอดภัย โดย นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการกลุ่มงานทุนอุปถัมภ์เพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ ด้านประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าสามารถลดจำนวนสถิติอุบัติเหตุ ไม่มีคนเจ็บคนตาย การทะเลาะวิวาทเนื่องจากเมาสุราลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ถนนข้าวสุก จังหวัดอ่างทอง มีรายงานว่าในปีที่แล้วสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 100% จึงชัดเจนว่าแม้ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถเล่นสงกรานต์ให้สนุกได้ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้าร่วมงานที่จะเล่นน้ำในพื้นที่ที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังคงประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยอีกด้วย ส่วนพื้นที่อย่างสีลม ทางเครือข่ายฯ ก็ได้ประสานร่วมกับสำนักงานเขตสีลม กทม.ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบื้องต้นทาง กทม.คงขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของพิษภัยสุรา แต่ต้องยอมรับว่าพื้นที่ของสีลมก็เป็นพื้นที่ใหญ่ซึ่งก็คงต้องเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือและรณรงค์ ซึ่งก็คงยังไม่สามารถประกาศได้ชัดเจนว่าพื้นที่สีลมจะเป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า

สำหรับน้องๆ เยาวชนที่เป็นเครือข่ายฯ ก็จะพยายามช่วยกันดูแลพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าในหลายลักษณะ อาทิ หากพบผู้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าในพื้นที่ห้าม ก็จะมีการขอแลกเครื่องดื่มเหล่านั้นเป็นสิ่งของอื่นแทน เช่น แลกกับซองกันน้ำ น้ำดื่ม รวมทั้งยังมีเยาวชนที่จะคอยเก็บข้อมูลหากพบมีการทำผิดกฎหมายในพื้นที่ใดก็จะแจ้งเข้ามายังเครือข่ายฯ เพื่อมีการปรับเปลี่ยนหรือกำชับในพื้นที่อย่างจริงจังในวันต่อไป เป็นต้น

นอกจากนี้เพื่อลดความสูญเสียและปกป้องเด็กและเยาวชน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่ จึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการระดมพลังขับเคลื่อนนโยบายประเพณีสงกรานต์ปลอดภัย 2555 “สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า” ร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย ภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส.ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ร่วมกันประกาศเป็นนโยบายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชน 2.ไม่สนับสนุนหรือร่วมมือกับบริษัทเหล้าเบียร์บุหรี่ ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายหรือทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทำ CSR บาปในพื้นที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ 3.ร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 อย่างจริงจังและขยายผลต่อในสังคม และ 4.มุ่งมั่นที่ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งขณะนี้กลายเป็นสงกรานต์เถื่อนถ่อยโป๊เปลือยไปแล้ว โดยจะร่วมกันค้นหาคุณค่าความหมายที่แท้จริงของประเพณีงานสงกรานต์ และส่งต่อค่านิยมอันดีงามแก่เด็กเยาวชนอนาคตสำคัญของชาติ

ประกาศพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย

เชื่อได้ว่าผู้คนจำนวนมากคงอยากเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้และปีต่อๆ ไปอย่างสนุก แบบไม่ต้องกังวลว่าในพื้นที่จะมีเรื่องให้ต้องวิ่งหนี และตัวเลขคนเจ็บ-ตายที่มีประกาศในทุกปีโดยเฉพาะช่วงเทศกาลก็หวังว่าจะลดลงจนเป็นศูนย์

สงกรานต์นี้ขอให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างปลอดภัย มีความสนุก และคงค่าความงดงามประเพณีที่ดีของไทยต่อไป

 

 

 


เรื่องโดย : สุนันทา สุขสุมิตร Team content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา  โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2551  เฉลี่ย  การสอบ  Yes'sir Days  วารสารการแพทย์ประเทศสหรัฐอเมริกา  สุกร  ออกซ์ฟอร์ด  เวทีแลกเปลี่ยน  ภาวะผอม  เคี้ยวอาหาร  ภาวะฉุกเฉินวิกฤติ  ระบบปฏิบัติการ  แม่วัยสาว  อารมณ์โกรธ  สุขอนามัยในเด็ก  แพทย์แผนจีน  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  น้ำหวาน  เพศตรงข้าม  เลิกเรียนกลางคัน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ร่วมขับเคลื่อนแนวคิด Universal Design ประโยชน์ร่วมกัน อย่างเท่าเทียม การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เมืองที่ทำให้ทุกคนมีความสุข  เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์