ผลสำรวจศรีปทุมโพลระบุ เด็กไทยชอบอ่านการ์ตูน นิยาย มากกว่าหนังสือให้ความรู้

โดย
| |
อ่าน : 3,409

 

 

 

ศรีปทุมโพล โดยสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำการสำรวจพฤติกรรมการอ่านของคนไทยในพ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา เนื่องจากที่รัฐบาลประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติในปี 2552 และกำหนดทศวรรษการอ่านหนังสือ (พ.ศ. 2552-2561) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,000 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลจากการรณรงค์ให้คนไทยรักการอ่านของรัฐบาล ซึ่งดร.ปิยากร หวังมหาพร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้สรุปผลการสำรวจ ได้ดังนี้

ในปี 2552 ประชาชนซื้อหนังสืออ่าน (ไม่รวมหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ วารสาร) ร้อยละ 70.70 และไม่ซื้อ ร้อยละ 29.30 หากซื้อหนังสือจะซื้อหนังสือที่ให้ความรู้ เช่น ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ร้อยละ 15.98, หนังสือการ์ตูน ร้อยละ 15.94 นิยายวัยใสร้อยละ 14.29, หนังสือประเภท how to ร้อยละ 13.91, หนังสือที่เขียนโดยคนดังร้อยละ 9.95, หนังสือธรรมะ ร้อยละ 9.15, หนังสือเด็กและเยาวชน ร้อยละ 7.69, หนังสือดวงชะตา ร้อยละ 6.60, หนังสือบุญกรรม ร้อยละ 5.94 และหนังสืออื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ร้อยละ 0.57

แต่เมื่อจำแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เพศชายชอบอ่านหนังสือการ์ตูน ร้อยละ 18.27 และหนังสือให้ความรู้ ร้อยละ 16.36 ส่วนเพศหญิง ส่วนใหญ่ ชอบอ่านนิยายวัยใส ร้อยละ 15.87 และหนังสือทั่วไป ร้อยละ 13.40

หากจำแนกตามเนื้อหา ประชาชนอายุไม่เกิน 20 ปี ส่วนใหญ่ ชอบอ่านหนังสือการ์ตูน ร้อยละ 24.95 รองลงมา คือนิยายวัยใส ร้อยละ 23.37, ส่วนอายุ 21 — 30 ปี ชอบอ่านหนังสือการ์ตูน ร้อยละ 16.74 รองลงมา คือนิยายวัยใส ร้อยละ 14.92

ผลสำรวจศรีปทุมโพลระบุ เด็กไทยชอบอ่านการ์ตูน นิยาย มากกว่าหนังสือให้ความรู้

 

 

ที่มา : ศรีปทุมโพลล์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม