"นิด้า" เปิดตัว "ศูนย์วิจัยฯ และจัดการภัยพิบัติ"

โดย
| |
อ่าน : 5,418

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเปิดตัวศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ตั้งเป้าเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านการป้องกันและจัดการ ภัยพิบัติของประเทศไทย เดินหน้าจัดทำหลักสูตรอบรม/เผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติ อนาคตเปิดสอนปริญญาโท-เอก

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเปิดตัวศูนย์ วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ณ อาคาร บุญชนะ อัตถากร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง รวมถึงภัยมลภาวะทางอากาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริการศาสตร์และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติขึ้น โดยมีเป้าหมายจะเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย รวมทั้งจะมีการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้และจะทำหลักสูตรเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอกต่อไปในอนาคต

รศ.สุรสิทธิ์ วิชรขจร คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวว่า คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคลังปัญญาของสังคม โดยจะเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติของประเทศ จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างมหาศาล จึงเป็นจุดผลักดันให้มีการดำเนินการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติขึ้น เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติซึ่งต่อไปจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทำวิจัยและบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ

ผศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ กล่าวว่า องค์ความรู้ด้านภัยพิบัติ มีการศึกษาคิดค้นและมีงาน วิจัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ขาดองค์กรที่จะนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาสังเคราะห์ การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติแห่งนี้ จึงเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับประเทศ โดยนอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติแล้ว ยังจะทำงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การจัดการภัยพิบัติต่างๆ ต่อไป

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไท แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 2727 3000 ต่อ 3747 โทรสาร 0 2375 8798

 

 

 

 ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ถนนข้าวเม่า  จังหวัดสุพรรณบุรี  ภัยออนไลน์  ค่าสินไหมทดแทน  หงุดหงิด  ศูนย์สุขภาพนครธนอายุวัฒนา  รำวงโป๊งชึ่ง  กลุ่มอาการอาคารป่วย  ขมิ้น  วัดกัลยาณมิตร  การแต่งเพลง  พระราชกรณียกิจ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญ นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม นักวิชาการสนับสนุนงานนวัตกรรม นักวิชาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ นักวิชาการด้านการประเมินผล  มูลนิธิรัฐบุรุษ  สร้างทัศนคติ  โรคในเด็กเล็ก  นางสงกรานต์  โรคภัย  การขับรถ  สุขพอดี ชีวิตดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ  สานสุขครอบครัว หัวใจศิลป์  เสริมภูมิคุ้มกัน  สีทาบ้าน  วารสารการแพทย์  อ่าน หนังสือ เวลาเรียน เด็ก เล็ก