"นิด้า" เปิดตัว "ศูนย์วิจัยฯ และจัดการภัยพิบัติ"

โดย
| |
อ่าน : 5,285

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเปิดตัวศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ตั้งเป้าเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านการป้องกันและจัดการ ภัยพิบัติของประเทศไทย เดินหน้าจัดทำหลักสูตรอบรม/เผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติ อนาคตเปิดสอนปริญญาโท-เอก

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเปิดตัวศูนย์ วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ณ อาคาร บุญชนะ อัตถากร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง รวมถึงภัยมลภาวะทางอากาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริการศาสตร์และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติขึ้น โดยมีเป้าหมายจะเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย รวมทั้งจะมีการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้และจะทำหลักสูตรเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอกต่อไปในอนาคต

รศ.สุรสิทธิ์ วิชรขจร คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวว่า คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคลังปัญญาของสังคม โดยจะเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติของประเทศ จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างมหาศาล จึงเป็นจุดผลักดันให้มีการดำเนินการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติขึ้น เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติซึ่งต่อไปจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทำวิจัยและบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ

ผศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ กล่าวว่า องค์ความรู้ด้านภัยพิบัติ มีการศึกษาคิดค้นและมีงาน วิจัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ขาดองค์กรที่จะนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาสังเคราะห์ การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติแห่งนี้ จึงเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับประเทศ โดยนอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติแล้ว ยังจะทำงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การจัดการภัยพิบัติต่างๆ ต่อไป

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไท แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 2727 3000 ต่อ 3747 โทรสาร 0 2375 8798

 

 

 

 ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

การตรวจมะเร็งในช่องปาก  ขาดสารอาหาร  กล้วยหอม  ภาวะน้ำนมไม่ไหล  ลักษณะนิสัย  กำจัดแหล่งยุงลาย  จัดเลี้ยง  อนุรักษ์ป่า  เปล่งเสียง  บริการเวชกรรมฟื้นฟู  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อะลูมิเนียม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth น้ำมันเลือกใช้ให้ปลอดภัย น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันงา น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันรำข้าว น้ำมันดอกคำฝอย เครื่องปรุง การเลือกซื้อ ประกอบอาหาร บรรจุขวด ฉลาก น้ำมัน  สร้างค่านิยมใหม่  เน้นย้ำ  อุ๊ยคำ จรัล มิวเซียม คิดดี ทำดี ชีวีมีสุข วัฒนธรรม ล้านนา  นำเข้าสารเคมี  สูดยาขยายหลอดลม  บ้านปู  เครือข่ายเยาวชนรณรงค์งดเหล้า  พนิดา รัตนไพโรจน์  การเสนอโครงการออนไลน์  ดื่มเหล้า  เลือกรับประทาน  ท้องไส้ปั่นป่วน