"นิด้า" เปิดตัว "ศูนย์วิจัยฯ และจัดการภัยพิบัติ"

โดย
| |
อ่าน : 5,269

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเปิดตัวศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ตั้งเป้าเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านการป้องกันและจัดการ ภัยพิบัติของประเทศไทย เดินหน้าจัดทำหลักสูตรอบรม/เผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติ อนาคตเปิดสอนปริญญาโท-เอก

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเปิดตัวศูนย์ วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ณ อาคาร บุญชนะ อัตถากร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง รวมถึงภัยมลภาวะทางอากาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริการศาสตร์และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติขึ้น โดยมีเป้าหมายจะเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย รวมทั้งจะมีการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้และจะทำหลักสูตรเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอกต่อไปในอนาคต

รศ.สุรสิทธิ์ วิชรขจร คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวว่า คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคลังปัญญาของสังคม โดยจะเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติของประเทศ จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างมหาศาล จึงเป็นจุดผลักดันให้มีการดำเนินการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติขึ้น เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติซึ่งต่อไปจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทำวิจัยและบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ

ผศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ กล่าวว่า องค์ความรู้ด้านภัยพิบัติ มีการศึกษาคิดค้นและมีงาน วิจัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ขาดองค์กรที่จะนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาสังเคราะห์ การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติแห่งนี้ จึงเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับประเทศ โดยนอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติแล้ว ยังจะทำงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การจัดการภัยพิบัติต่างๆ ต่อไป

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไท แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 2727 3000 ต่อ 3747 โทรสาร 0 2375 8798

 

 

 

 ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม