“10 วิธี” เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

โดย
| |
อ่าน : 13,857

ตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  ชาว กทม.เน้นต้องมีสติและไม่ประมาท ทั้งติดตามข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน

นิด้าโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเช่น แผ่นดินไหว  สึนามิ  พายุ  อากาศร้อนอย่างไรบ้าง พบว่าชาว กทม. ร้อยละ 34.02 เน้นการมีสติและไม่ประมาทมากที่สุด  อันดับสอง ร้อยละ 22.02 หมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารคำเตือนจากศูนย์เตือนภัยจากศูนย์ภัยพิบัติและรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ถูกต้องและชัดเจน  อันดับสาม ร้อยละ 17.72  มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ เช่นเตรียมปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต อันดับสี่ร้อยละ 13.88 มีการปรับปรุงบ้าน/ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐานเพื่อรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติ และอันดับห้า ร้อยละ 2.74 ควรทำจิตใจให้สงบและมีสติอยู่เสมอ

การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “10 วิธี” เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยสำรวจจากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นเพศชาย 504  หน่วยตัวอย่าง และเพศหญิง  540 หน่วยตัวอย่าง รวม 1,044  หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

“10 วิธี” เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

 

 

ที่มา :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม