“10 วิธี” เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

โดย
| |
อ่าน : 9,271

ตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  ชาว กทม.เน้นต้องมีสติและไม่ประมาท ทั้งติดตามข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน

นิด้าโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเช่น แผ่นดินไหว  สึนามิ  พายุ  อากาศร้อนอย่างไรบ้าง พบว่าชาว กทม. ร้อยละ 34.02 เน้นการมีสติและไม่ประมาทมากที่สุด  อันดับสอง ร้อยละ 22.02 หมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารคำเตือนจากศูนย์เตือนภัยจากศูนย์ภัยพิบัติและรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ถูกต้องและชัดเจน  อันดับสาม ร้อยละ 17.72  มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ เช่นเตรียมปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต อันดับสี่ร้อยละ 13.88 มีการปรับปรุงบ้าน/ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐานเพื่อรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติ และอันดับห้า ร้อยละ 2.74 ควรทำจิตใจให้สงบและมีสติอยู่เสมอ

การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “10 วิธี” เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยสำรวจจากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นเพศชาย 504  หน่วยตัวอย่าง และเพศหญิง  540 หน่วยตัวอย่าง รวม 1,044  หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

“10 วิธี” เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

 

 

ที่มา :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม