น้ำใจคนไทยพุ่งบูมธุรกิจเพื่อสังคม

โดย
| |
อ่าน : 2,626

 

หัวใจของธุรกิจเพื่อสังคม

 

ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากการสำรวจเบื้องต้นด้วยการตอบสนองคนรุ่นใหม่ พบว่า คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มการตอบสนองธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น โดย 92 %ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า จะซื้อสินค้าที่ใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมและ 63%จะซื้อสินค้าที่สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผู้หญิง 74 % จะซื้อสินค้าที่กระบวนการผลิตและเจ้าของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้ว่าสิ้นค้านั้นจะมีราคาแพงกว่าก็ตาม

คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มการตอบสนองธุรกิจเพื่อสังคม

คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มการตอบสนองธุรกิจเพื่อสังคม

 

 

ที่มา : สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม