ครัวไทยจมหนี้ 70% มุ่งหาเงินเมินเลี้ยงลูก

โดย
| |
อ่าน : 2,001

รันทดครอบครัวไทย70% หนี้ท่วม เสี่ยงบ้านแตก มัวแต่หาเงินจนไม่มีเวลาเลี้ยงลูก

หนี้

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร เลขาธิการสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับนักวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาวิจัยสถานการณ์สุขภาวะของครอบครัวไทยตั้งแต่ปี 2552-2554 โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 4,000 ครอบครัวทั่วทุกภาค พบว่าในปี 2554 ครอบครัวไทยมีหนี้สิน 70% และ 8% เป็นมีหนี้เสีย ไม่สามารถชดใช้ได้

"หากประเทศไทยมี 15 ล้านครอบครัว ในจำนวนนี้เป็นหนี้สินกว่า 10.5 ล้านครัวเรือน และอีก 1.2 ล้านครัวเรือน ไม่สามารถชดใช้หนี้ได้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การบังคับให้คนไทยต้องทำงานหนัก ส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างเพียงพอ ทิ้งภาระการดูแลเด็กให้กับผู้อื่นแทนเช่น ผู้สูงอายุ โรงเรียนชุมชน และสื่อต่างๆ"พญ.พรรณพิมล กล่าว

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า สถานการณ์ครอบครัวไทยกำลังเผชิญการท้าทายอย่างสูง ทั้งความผันผวนทางธรรมชาติแวดล้อม การผันผวนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยที่มีแนวโน้มกลายเป็นครอบครัวเปราะบางมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ครอบครัวไทยยังไม่สามารถต้านกระแสความรุนแรงของพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเสพของมึนเมา การพนัน และการนอกใจคู่สมรส เป็นต้น โดยมุ่งสนใจแต่เรื่องการหารายได้และการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม