สกอ.กำชับรับน้องปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 2,029

 

 

สกอ.กำชับรับน้องปลอดเหล้า

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนโยบายให้การจัดกิจกรรมควรเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ไม่รุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุรา และเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด และไม่กระทบการเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ที่ต้องกำกับดูแลให้กิจกรรมเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรมและมารยาททางสังคม และห้ามจัดกิจกรรมนอกสถานที่โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้องค์กรนิสิต นักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมต้องทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติก่อน พร้อมทั้งให้สถาบันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์การรับน้อง และให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาสังเกตการณ์ได้ด้วย นอกจากนี้ให้สถาบันประเมินผลกิจกรรม และมีการยกย่องนิสิต นักศึกษาที่จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งให้มีบทลงโทษทางวินัยกับผู้ที่จัดกิจกรรมขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ทั้งนี้ผู้บริหารแต่ละสถาบันต้องถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการทั้งหมด ซึ่ง สกอ. จะมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เพื่อกำชับการจัดกิจกรรมรับน้องโดยเฉพาะการรับน้องปลอดเหล้า.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม