สกอ.กำชับรับน้องปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 1,920

 

 

สกอ.กำชับรับน้องปลอดเหล้า

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนโยบายให้การจัดกิจกรรมควรเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ไม่รุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุรา และเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด และไม่กระทบการเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ที่ต้องกำกับดูแลให้กิจกรรมเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรมและมารยาททางสังคม และห้ามจัดกิจกรรมนอกสถานที่โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้องค์กรนิสิต นักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมต้องทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติก่อน พร้อมทั้งให้สถาบันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์การรับน้อง และให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาสังเกตการณ์ได้ด้วย นอกจากนี้ให้สถาบันประเมินผลกิจกรรม และมีการยกย่องนิสิต นักศึกษาที่จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งให้มีบทลงโทษทางวินัยกับผู้ที่จัดกิจกรรมขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ทั้งนี้ผู้บริหารแต่ละสถาบันต้องถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการทั้งหมด ซึ่ง สกอ. จะมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เพื่อกำชับการจัดกิจกรรมรับน้องโดยเฉพาะการรับน้องปลอดเหล้า.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ภาวะเสี่ยง  ไอเสียรถยนต์  การเจริญเติบโตของเล็บ  โรคของจอตา  เด็กที่มีความบกพร่อง  1600สายด่วนเลิกบุหรี่  สุขภาวะในโรงเรียน  ภัยมะเร็ง  แรงงานนอกระบบ  เปิดพื้นที่ทางสังคม  กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร  ยาลดเฉพาะส่วน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สอนมือใหม่ซ่อมจักรยาน โครงการจักรยานรีไซเคิล เมืองจักรยาน bike to work  ผู้ประสบอุทกภัย  ลดการบริโภคบุหรี่  ซ่อมจักรยาน  สุนทรียสนทนา  เลือดออก  จำนวนวัด  ภาวะขาดเลือด  ด้อยโอกาส  พริกไทยดำ  เล็บปลอม  วันปลอดรถ ลดโลกร้อน  การแพร่ภาพ