สกอ.กำชับรับน้องปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 1,914

 

 

สกอ.กำชับรับน้องปลอดเหล้า

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนโยบายให้การจัดกิจกรรมควรเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ไม่รุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุรา และเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด และไม่กระทบการเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ที่ต้องกำกับดูแลให้กิจกรรมเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรมและมารยาททางสังคม และห้ามจัดกิจกรรมนอกสถานที่โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้องค์กรนิสิต นักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมต้องทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติก่อน พร้อมทั้งให้สถาบันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์การรับน้อง และให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาสังเกตการณ์ได้ด้วย นอกจากนี้ให้สถาบันประเมินผลกิจกรรม และมีการยกย่องนิสิต นักศึกษาที่จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งให้มีบทลงโทษทางวินัยกับผู้ที่จัดกิจกรรมขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ทั้งนี้ผู้บริหารแต่ละสถาบันต้องถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการทั้งหมด ซึ่ง สกอ. จะมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เพื่อกำชับการจัดกิจกรรมรับน้องโดยเฉพาะการรับน้องปลอดเหล้า.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม