เผยรณรงค์ได้ผลคนไทยดื่มน้อยลง

โดย
| |
อ่าน : 2,259

 

 

 

นายวิทยา บุรณศิริ รมว.กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในงานแถวงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม"นโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก"ของประเทศไทย พบว่า กลุ่มประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 53.9 ล้านคน ดื่มสุรา 17 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรในวัยนี้ โดยผู้ชายดื่มมากกว่าผู้หญิง 5 เท่าตัว ผู้ชายเริ่มดื่มเมื่ออายุเฉลี่ย 19.4 ปี ส่วนผู้หญิงเมื่ออายุเฉลี่ย 24.6 ปี และเมื่อเทียบกับ ปี 2552 ผู้ชายดื่มลดลงจากร้อยละ 54.5 เป็นร้อยละ53.4 ส่วนผู้หญิงดื่มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.8 เป็น ร้อยละ 10.9

 

เผยรณรงค์ได้ผลคนไทยดื่มน้อยลง

 

ด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นนโยบายสำคัญที่หลายประเทศเร่งดำเนินการ โดย สสส.ไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็น ประธาน สสส.โลก มีภารกิจสำคัญคือการสนับสนุนประเทศต่างๆ พัฒนานโยบายควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ทั้งนี้ ทพ.กฤษดา เผยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า คนไทยซื้อแอลกอฮอล์ลดลงกว่า 14,000 ล้านบาทใน 5 ปี ที่ผ่านมา โดย ปี2553 อยู่ที่ 139,337 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 อยู่ที่ 153,901 บาท เป็นผลจากผลักดันนโยบายและรณรงค์โครงการต่างๆ อาทิ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โครงการรับน้องปลอดเหล้า และโครงการให้เหล้าเท่ากับแช่ง

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม