เปิดตัวสื่อเยาวชนหยุด CSR บริษัทบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 3,356

 

เปิดตัวสื่อเยาวชนหยุด CSR บริษัทบุหรี่

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับ i-CARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม จัดกิจกรรมแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ระดมเยาวชนนักทำสื่อ โชว์ผลงานนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคมห้ามบริษัทบุหรี่ทำ CSR (กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม) 17พ.ค. นี้ ที่โรงแรมสยามซิตี้

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ i-CARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2555  “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่”  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในปัญหาการทำกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทบุหรี่ (CSR) ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนของสังคมสนับสนุนให้เกิดกฎหมายห้ามบริษัทบุหรี่ทำ CSR โดยล่าสุดได้มีมติครม.สนับสนุนในเรื่องนี้แล้ว ในวันที่ 17เมษายน ที่ผ่านมา ในภาคส่วนสังคมมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ยินดีอย่างยิ่งที่ i-CARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม ได้คัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพในการทำสื่อ เข้าร่วมสร้างสรรค์งานสื่อสารเพื่อให้ผู้คนเข้าใจในปัญหาการทำตลาดของบริษัทบุหรี่โดยใช้กลยุทธ์ CSR หรือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ว่าไม่ได้มีความหวังดีที่แท้จริง แต่เป็นการหวังผลเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างฐานอำนาจในการขัดขวางนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากหลักฐานทั่วโลก

คุณธรากร กมลเปรมปิยะกุล ผู้จัดการองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE กล่าวว่า เป้าหมายขององค์กรเราคือการทำให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม ภายใต้องค์กรนี้ก็มีเยาวชนที่รักที่จะทำงานเพื่อสังคมมากมาย เป้าหมายที่แท้จริงของการทำโครงการ CSR ที่ดีก็มี แต่การทำ CSR ของบริษัทบุหรี่ เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงที่บริษัทบุหรี่ดำเนินการอยู่ นั่นคือการผลิตสินค้าที่เป็นโทษต่อผู้บริโภค ผลงานจากเยาวชนที่ทำงานเพื่อสะท้อนปัญหา CSR ของบริษัทบุหรี่นี้ เป็นคำตอบที่ชัดเจนว่า หากคุณรับเงินของบริษัทบุหรี่ คนในสังคมจะได้อะไรตามมา นั่นคือความสูญเสียชีวิตและความเจ็บป่วยที่ไม่มีที่สิ้นสุด และดีใจที่ได้เห็นเยาวชนไทยแสดงผลงานที่มีความรู้เท่าทันต่อกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเยาวชนที่ทำผลงานเอง และการทำสื่อรณรงค์ยังส่งสารที่เป็นประโยชน์ไปสู่เยาวชนและคนในสังคมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

คุณจุฑามาศ ภัคกิตติรัฐ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ได้รับการชักชวนจากองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม i-CARE และได้ผลิตโปสเตอร์รณรงค์เกี่ยวกับปัญหานี้ 2ชิ้น โดยงานทั้งสองชิ้นนี้มีข้อมูลที่เชื่อมกันอยู่ คือ ภาพแรกเป็นภาพของโรงงานบุหรี่ ที่เรารู้สึกว่าภาพโรงงานที่มีควันพวยพุ่งออกมานั้น หมายถึงว่าตราบใดที่ควันของโรงงานบุหรี่ยังไม่มอดดับก็คือการยังมีผู้บริโภคบุหรี่อยู่ ทำให้ย้อนคิดว่าสิ่งที่บริษัทบุหรี่ให้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการบริจาค การให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมมากมายในสังคม ไม่ได้ช่วยให้ใครดีขึ้น เพราะตราบใดที่เขายังผลิตบุหรี่ ก็ยังมีคนตายและสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บุหรี่ จึงได้แนวความคิดในการออกแบบโปสเตอร์ อีกชิ้นหนึ่งเป็นภาพลูกที่ยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณความช่วยเหลือจากบริษัทบุหรี่ แต่ความเป็นจริงอีกด้านเป็นภาพพ่อของเด็กคนนั้น “ตาย” เพราะการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา

คุณเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ Young Filmmakers of Thailand  กล่าวว่า ดีใจที่ได้เห็นองค์กรที่มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ถ่ายทอดปัญหาสังคมในรูปแบบของการทำสื่อสะท้อนสังคม เมื่อได้เข้ามาสัมผัสกับปัญหา CSR ของบริษัทบุหรี่ ทำให้เราเข้าใจว่าเรื่องปัญหาการสูบบุหรี่ของคนทั่วไป ที่เคยเห็นว่าเป็นปัญหาธรรมดา มีเบื้องหลังของการเสพติดที่ซับซ้อน งานหนังสั้นที่สะท้อนออกมาจึงทำในลักษณะของกระแสหลัก (main stream) เพื่อให้คนดูแล้วเข้าใจง่ายกับบริบทของปัญหาที่มีความซับซ้อนนี้ ผมจึงเลือกสะท้อนปัญหาพ่อกับลูกสาว ที่ลูกสาวมีความรักและความหวังดีเหลือเกินที่อยากให้พ่อเลิกบุหรี่ แต่ตัวเองก็เจอกับดักของกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่

กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่”  ยังมีสื่อและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ บูธแสดงศิลปะหยุด CSR บริษัทบุหรี่ การจัดทำเสื้อยืดรู้เท่าทันโดยเยาวชนกลุ่ม “แก๊งค์ปากดี” สื่อ youtube รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดบริษัทบุหรี่ จาก “Why_not Creativity for Society”   สปอตรณรงค์และหนังสั้น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการแถลงข่าววันงดสูบบุหรี่โลก โดย ดร.มอรีน อี. เบอร์มิงแฮม ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  คุณศิริชัย พรรณธนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  และคุณบังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบอาเซียน

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ผู้ต้องขัง  สังเกต  แฟลชม็อบสวดมนต์ข้ามปี  บุหรี่ซิกาแร็ต  มือใหม่หัดขับ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  เครื่องดับเพลิง  ทุกภาค  ซัมเมอร์แคมป์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  จิตสงบ  อยากอาหาร  ไอศกรีม  ทางเท้า  กรรณจริยา สุขรุ่ง  ภาคี ChangeFusion  ของขวัญวันเด็ก  ธาตุเหล็ก  งานบั้งไฟปลอดเหล้า  จัดสมดุลชีวิตวัยรุ่น  Kamran ul Baset  โรคจากบุหรี่  การดำเนินชีวิตแก่เด็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มติคณะรัฐมนตรี