รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

โดย
| |
อ่าน : 6,846

รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประจำสัปดาห์ที่ 19 (วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2555)

สำนักระบาดวิทยาได้จัดทำรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในช่วงนี้ทุกสัปดาห์เพื่อเฝ้าระวังแนวโน้มของไข้หวัดใหญ่ และนำข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเตือนภัย ดังนั้นหากจะนำข้อมูลไปใช้ขอให้พิจารณาก่อนนำไปใช้อ้างอิง

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทยในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงและมีจำนวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ตรวจพบมากที่สุดจากการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่คือ ชนิด B และไม่มีรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือผู้ป่วยเสียชีวิต

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในต่างประเทศ ประเทศในแถบซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ในภาพรวมมีจำนวนผู้ป่วยลดลงในยุโรบและเอเชียมีจำนวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับปีก่อนและเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่พบมากในโซนร้อนของทวีปเอเชียเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B

สถานการณ์ในประเทศวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาล สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานการณ์โดยรวมสรุปได้ดังนี้

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ (รง 506) (National Disease Surveillance, R506) จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2555 ทั้งสิ้น 10,501 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่าง ๆ ดังนี้ไข้หวัดใหญ่ชนิดA/2009H1N1 58 ราย, ชนิด A ไม่ระบุสายพันธุ์ 140 ราย, ชนิด B 272 ราย, ชนิด A H3 1 ราย และไม่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจ 10,030 ราย

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (รง.506) เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 3 ปี (2552-2554)

รูปที่ 1จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (รง.506) เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 3ปี (2552-2554)

และจำนวนผู้เสียชีวิตโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกรายสัปดาห์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

 

 

 

ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม