ปริมาณบริโภคยาสูบ

โดย
| |
อ่าน : 2,022

ปริมาณบริโภคยาสูบ

ปริมาณบริโภคยาสูบ (จำนวนยาสูบที่จำหน่าย)
 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชากรรวม

หน่วยวัด : ล้านมวน

แหล่งที่มาของข้อมูล : โรงงานยาสูบ และ กรมสรรพสามิต, สถิติการค้าและเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของไทย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
  
อัตราผู้ป่วยในโรคมะเร็งปอด
 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยใน (ไม่รวมกทม.)

หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร

แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานผู้ป่วยใน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  
อัตราผู้ป่วยในโรคหัวใจขาดเลือด
 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยใน (ไม่รวมก ทม.)

หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร

แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานผู้ป่วยใน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  
อัตราตายโรคมะเร็งปอด

กลุ่มเป้าหมาย : ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม

หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปริมาณบริโภคยาสูบ

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม