โพลชี้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง

โดย
| |
อ่าน : 2,066

โพลชี้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง

นายสิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ กล่าวว่า ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล อยากจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมอีกมุมหนึ่งที่สังคมอาจจะไม่อยากรับรู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกับสังคม ในปัจจุบันเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานมักไม่ได้คิดถึงผลที่จะเกิดตามมา ปัญหาที่เกิดขึ้น การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้ฝ่ายหญิงที่เป็นฝ่ายที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาก็ไม่อาจศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ ทำให้ต้องออกจากการศึกษากลางคัน

การตัดสินใจทำแท้ง ในความเป็นจริงแล้ว การทำแท้งเป็นเรื่องที่ผิดทั้งทางด้านศีลธรรม กฎหมาย และที่สำคัญที่สุดคือ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพ ในบางกรณี เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมา ทำให้เกิดภาวะจำยอมที่ต้องแต่งงานกัน การที่ไม่มีความพร้อมทำให้เกิดปัญหาครอบครัว ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการหย่าร้าง การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ที่สำคัญคือ โรคเอดส์ และโรคในกลุ่มกามโรค ปัญหาสังคมในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของเยาวชน ส่งผลกระทบต่อขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย

โดยผลการสำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ เยาวชนส่วนใหญ่เคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ร้อยละ 35.7 ไม่เคย ร้อยละ 62.4 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.9, เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ในกรุงเทพมหานคร คิดว่าอยากให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความคิดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ร้อยละ 54.4 ไม่อยากให้ยอมรับ ร้อยละ 36.3 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.2 นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 37.3 เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำ ร้อยละ 29.8 และเฉยๆ กับเรื่องดังกล่าว ร้อยละ 32.9

โพลชี้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง

 

 

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม