ที่มาโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศล

โดย
| |
อ่าน : 3,855

 

ที่มาโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศล

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นองค์กรประสานงานการรณรงค์งดเหล้า มาตั้งแต่ปี 2546 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้ร่วมกันรณรงค์นำเสนอข้อมูล เผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบจากปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย เกิดปัญหาความรุนแรงจากการกระทำต่อเด็กและสตรีในครอบครัว ปัญหาการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กเยาวชน อุบัติเหตุ อาชญากรรม โรคเอดส์ ยาเสพติด สูญเสียรายได้จนอาจนำไปสู่ความยากจน นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลกระทบทางสังคม ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนา

ในปี 2555 นี้ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของ สคล. เป็นปีที่ 10 และเป็นปี ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ขอเชิญชวนให้องค์กรและครอบครัว มาร่วมทำบุญชวนคนให้มีสติ โดยการงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งอาจจะงดเป็นบางช่วง หรืองดตลอด 3 เดือน และอาจจะมีกิจกรรมเพื่อเสริมกำลังใจ พัฒนาฝึกฝนตนเองตามแนวทางพุทธศาสนา โดยสำนักงานฯ เล็งเห็นว่า หากองค์กร และสถาบันครอบครัว ได้เข้ามาร่วมดำเนินการจะเกิดความยั่งยืน และจะสามารถช่วยเหลือคนที่งดดื่มในช่วงเข้าพรรษา ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต่อเนื่อง มีกำลังใจจากคนรอบข้างทั้งในองค์กร และในครอบครัว และจะสามารถขยายผลได้จำนวนมาก จึงได้ตั้งเป้าหมายเชิญชวนองค์กร และครอบครัวเข้าร่วมปฏิบัติการงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อพุทธชยันตี 2,600 ปี พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และเชิญชวนประชสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้ร่วมการทำบุญครั้งนี้

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เครื่องมือ  ไฮเปอร์  เครื่องมือิเล็กทรอนิกส์  วัฒนธรรมฝรั่ง  กำพร้า  กลิ่น  กุ้งเต้น  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ IUHPE  โครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย  อาชีวศึกษา  วิถีพุทธ  สื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า  อย.นมนำเข้าจากจีน  ไม่แต๊ะอั๋ง  อาการนอนไม่หลับเรื้อรัง  หนังสือสวดมนต์  ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง  เชื่อแบคทีเรีย  สุขบัญญัติ 10 ประการ  ดร.เนตรน ภิส วัฒนสุชาติ  เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  เจบีอี  ฝน  เปิดโลกอาสา  น้ำหนัก