สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก

โดย
| |
อ่าน : 3,745

 

 

ประเทศเวียดนาม มีรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากในปี 2554 จำนวน 32,588 ราย เสียชีวิต 81 ราย (ในปีก่อนๆ มีจำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเวียดนามประมาณ 10,000-15,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 20-30 รายเท่านั้น) จากเมืองในจังหวัดต่างๆ รวม 52 แห่ง มีรายงานการเสียชีวิตในพื้นที่ 17 แห่ง โดยร้อยละ 96 ของผู้ป่วยเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71) เป็นสาเหตุสำคัญของการระบาด

ประเทศมาเลเซีย พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในปี 2554 จำนวน 2,919 ราย แต่ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยพบว่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2553 ซี่งพบผู้ป่วยตลอดปีทั้งสิ้น 8,769 ราย

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 4 ราย ในนักฟุตบอลของโรงมัธยมในรัฐเพนซิลวาเนีย โดยไม่ทราบว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้ติดเชื้อมาจากที่ใด แต่ได้มีการดำเนินการทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน ตู้เก็บของในโรงเรียน และบ้านของผู้ป่วยแล้ว

สำหรับประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 กันยายน 2554 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากในประเทศไทย จำนวน 9,074 ราย ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตจากโรคมือ เท้า ปาก หรือเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71 หรือ EV71) จำนวน 4 ราย มีผลยืนยันเชื้อ EV71 เพียง 1 รายที่จังหวัดลพบุรี ส่วนอีก 3 ราย อาการเข้าได้กับโรค แต่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่สามารถยืนยันผลได้ เนื่องจากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยมีปริมาณและคุณภาพไม่เพียงพอ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชัยภูมิ) และกำลังอยู่ในหอผู้ป่วยหนัก 1 ราย (จังหวัดนครราชสีมา) โดยในปีนี้ มีการเสียชีวิตที่มากขึ้นกว่าปกติ จากเดิมในช่วงปี 2550 - 2553 มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เพียง 6 ราย จำนวนผู้ป่วยอยู่ระหว่างปีละประมาณ 10,000 กว่าราย ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 2 ปี น้อยลงจากเดิมซึ่งอยู่ที่ประมาณ 3 ปี ขณะนี้ยังมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เริ่มขยายเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดทางภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนตัวเลขผู้ป่วยโรคมือเท้าปากแต่ละประเทศ พ.ศ. 2554

จำนวนตัวเลขผู้ป่วยโรคมือเท้าปากแต่ละประเทศ พ.ศ. 2554

 

 

ที่มา : สำนักงานควบคุมโรคที่ 6 จังหวะขอนแก่น

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กรด AHA  บลอคโครี่  Read Thailand  เสียงทะเลาะ  บวช  ขนมปัง  อายุประชากร  โปรแกรมประยุกต์  นาวิน ต้าร์  กระดาษ  สุขภาวะคนทำงาน  เมือง 3 ดี  โรงกลั่นเหล้า  หน้าที่  งานสัมมนาวิชาการ  กระบือ  สารเซซามิน  ทำ-มะ 2600 ปีแห่งการตื่น 26 วันเปลี่ยนชีวิต  โครงการสร้างเสริมสุขภาพ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ประกวดภาพถ่าย ทางเท้าเล่าเรื่อง undesirable walkway ทางเท้าที่พึงปรารถนา ชุมชน  อาหารปลอดสารพิษ  สะท้อนเรื่องเราของสังคม  การใช้ยาบรรเทาปวดชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือเข้ากล้ามเนื้อ  สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภค  โรคข้อเสื่อม