ครม.สั่งผู้ว่าฯจังหวัดที่พบโรคมือ-เท้า-ปากระบาดเฝ้าระวัง

โดย
| |
อ่าน : 4,099

ครม.สั่งผู้ว่าฯจังหวัดที่พบโรคมือ-เท้า-ปากระบาดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

ครม.สั่งผู้ว่าฯจังหวัดที่พบโรคมือ-เท้า-ปากระบาดเฝ้าระวัง

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอใน 6มาตรการ ประกอบด้วย 1.เร่งรัดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 2.กำชับแพทย์ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้ระมัดระวัง 3.ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโรคโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อาจไม่มีอาการตุ่มที่ปาก หรือฝ่ามือ ฝ่าเท้า

4.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ หากพบผู้ป่วยต้องสงสัยที่มีอาการไข้ ไข้สูง ซึม ชัก หายใจหอบเหนื่อยให้มาพบแพทย์ 5.ให้จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากกว่า 10 ราย/วัน ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดหรือวอร์รูมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

6.ทำหนังสือขอความร่วมมือผู้ว่าฯ กทม., ปลัดกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในการร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานศึกษา และชุมชน โดยเน้นเรื่องการรักษาสุขอนามัย และการทำความสะอาดในสถานศึกษาระดับอนุบาล และประถมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งคำแนะนำผู้เดินทางไป-กลับจากต่างประเทศที่มีโรคนี้ระบาดอยู่

 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคดังกล่าวขณะนี้มีภาวะรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงเกรงว่าอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยตั้งแต่ 1 ม.ค. - 9 ก.ค.55 มีผู้ป่วยด้วยโรคมือเท้าปากแล้ว 12,581 ราย เฉลี่ย 19.8 คน/ประชากร 1 แสนคน แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต เพียงแต่พบว่าอาจมีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้าง โดยขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันมีอาการรุนแรง 1 ราย ที่ จ.น่าน และยังพบผู้ป่วยอาการรุนแรงที่กำลังรอผลการตรวจยืนยันโรคอีกหลายราย 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม