"มะเร็ง-หัวใจ-หลอดเลือด"เหตุการตายหลักอีก 20 ปี

โดย
| |
อ่าน : 2,248

นักวิชาการชี้"มะเร็ง-หัวใจ-หลอดเลือด"เป็นสาเหตุการตายหลักอีก 20 ปี

นักวิชาการชี้"มะเร็ง-หัวใจ-หลอดเลือด"เป็นสาเหตุการตายหลักอีก 20 ปี

การสัมมนาหัวข้อ "ภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย เพื่อก้าวใหม่ของการพัฒนาระบบสุขภาพ" มีการเปิดเผยผลการศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาระโรค และการบาดเจ็บในปี 2552 ได้แก่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกิน หรือ โรคอ้วน การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุบนถนน

ดร.สุรีย์พร แสงกระจ่าง นักวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า ผลการศึกษาค่าประมาณการโรคภายในอีก 20 ปี หรือระหว่างปี 2552-2572 พบว่า โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นสาเหตุการตายหลักของประชากรไทยในอนาคต โดยเฉพาะมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น เพราะพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป เนื่องจากเยาวชนในปัจจุบัน บริโภคอาหารจานด่วนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปล่อยปละละเลยควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดร.สุรีย์พร ยอมรับว่า คนไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่เป็นแนวทางป้องกัน และช่วยวางแผนรักษาโรคให้หายได้ ขณะเดียวกันการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั้งการควบคุมการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นกัน ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินมาตรการ เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอาหาร เครื่องดื่มที่มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระโรคในอนาคต

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ยอดนิยม

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม