"มะเร็ง-หัวใจ-หลอดเลือด"เหตุการตายหลักอีก 20 ปี

โดย
| |
อ่าน : 2,220

นักวิชาการชี้"มะเร็ง-หัวใจ-หลอดเลือด"เป็นสาเหตุการตายหลักอีก 20 ปี

นักวิชาการชี้"มะเร็ง-หัวใจ-หลอดเลือด"เป็นสาเหตุการตายหลักอีก 20 ปี

การสัมมนาหัวข้อ "ภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย เพื่อก้าวใหม่ของการพัฒนาระบบสุขภาพ" มีการเปิดเผยผลการศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาระโรค และการบาดเจ็บในปี 2552 ได้แก่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกิน หรือ โรคอ้วน การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุบนถนน

ดร.สุรีย์พร แสงกระจ่าง นักวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า ผลการศึกษาค่าประมาณการโรคภายในอีก 20 ปี หรือระหว่างปี 2552-2572 พบว่า โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นสาเหตุการตายหลักของประชากรไทยในอนาคต โดยเฉพาะมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น เพราะพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป เนื่องจากเยาวชนในปัจจุบัน บริโภคอาหารจานด่วนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปล่อยปละละเลยควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดร.สุรีย์พร ยอมรับว่า คนไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่เป็นแนวทางป้องกัน และช่วยวางแผนรักษาโรคให้หายได้ ขณะเดียวกันการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั้งการควบคุมการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นกัน ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินมาตรการ เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอาหาร เครื่องดื่มที่มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระโรคในอนาคต

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม