การริเริ่มงาน Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข

โดย
| |
อ่าน : 6,824

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับกระแสวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมซึ่งมีความผันแปรอย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และมีผลกระทบเชื่อมโยงถึงกัน มีผลต่อความมั่นคงของทุกองค์กร ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่ต่างพยายามหาวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้องค์กรก้าวข้ามวิกฤติ และแสวงหาการพัฒนาที่นำไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จ อยู่รอด และเติบโตอย่างมั่นคง

การริเริ่มงาน Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข

แล้ววิธีการที่จะให้องค์กรบรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญนี้ได้คืออะไร ทำไมบางองค์กรจึงทำงานออกมาไม่ดี ทำไมองค์กรจำนวนมากดูไม่มีชีวิตชีวา ทำไมโครงการบางอย่างถึงใช้เวลานานและนับวันก็ยิ่งจะมีแต่ความสลับซับซ้อนโดยที่ไม่อาจทำงานได้สำเร็จอย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่คนทุกคนในองค์กรมีพลังทั้งความคิด พลังงาน และศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง หรือนั่นเพราะเรามักจะแยก “ความสำเร็จ” กับ “ความสุข” ออกจากกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเราสามารถนำความสุขเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ เมื่อคนในองค์กรทำงานช่วยเหลือกัน งานทั้งหลายกลับสำเร็จลงได้อย่างง่ายดายและมีความสุข

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีแผนงานหน้าตาดีและชวนสนุกมานำเสนอ นั่นก็คือ “แนวคิดองค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace” เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข และเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกๆ คนในองค์กรอีกด้วย เพราะแนวคิดนี้เชื่อว่า “คน” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร หากคนกลายเป็น “คนทำงานที่มีความสุข” การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร กล่าวว่า สิ่งที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการริเริ่มสร้างองค์กรแห่งความสุขนั้น คือ “ผู้นำสูงสุดขององค์กร” การจะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองพนักงานมีความสุขในการทำงาน ชื่นชอบบรรยากาศในการอยู่ร่วมกัน เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง และไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะสามารถสร้างได้ในพริบตา หากแต่ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้นำสูงสุดขององค์กร แนวคิดของผู้นำสูงสุดขององค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญกับบุคลากร และให้ความใส่ใจพนักงานอย่างแท้จริง จะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข โดย “นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ หรือ HR” ต้องมีความทุ่มเทที่จะส่งความสุขให้พนักงาน มุ่งให้พนักงานมีความสุขทุกๆวัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งท้าทายมากเพราะวามสุขเป็นเรื่องของความรู้สึกที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นการสร้างองค์กรแห่งความสุขนั้น ไม่สามารถใช้เพียงความรู้ตามหลักวิชาการ แต่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความทุ่มเท ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความใส่ใจเพื่อรักษาและเติมเต็มความสุขนั้นให้คงอยู่กับองค์กร

อีกหลักการสำคัญของการสร้างองค์กรแห่งความสุข คือการทำงานในรูปแบบของเครือข่ายที่สร้างความรู้สึกว่าทุกคนในองค์กรเป็นหนึ่งในส่วนร่วมในการคิดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมที่นำมาซึ่งความสุขในที่ทำงาน เพิ่มขีดความสามารถของคนทำงาน เมื่อนำคนหลายๆ คนมาอยู่รวมกัน มาประสานแรง ใจ และปัญญา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสมบูรณ์ของทีมงาน อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพ และการเพิ่มผลผลิตขององค์กรได้ในที่สุด
 

หากว่าผู้นำสูงสุดขององค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานทุกคนในองค์กรไม่มีความเชื่อมั่นในการนำความสุขเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ และขาดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ก็มีความสำคัญที่ควรจะปรับทัศนคติของทุกคนในองค์กรให้เชื่อว่า หากคนทำงานมีความสุข คนในองค์กรไม่รู้สึกเบื่องาน เบื่อการไปทำงานและต้องฝืนใจทำ การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะฉะนั้น มาร่วมสร้างองค์กรของท่านให้เป็น “องค์กรแห่งความสุขและน่าอิจฉาที่สุด” กันเถอะค่ะ
เรื่องโดย: ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทำงาน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม