คุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

โดย
| |
อ่าน : 6,779
คุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

ชีวิตการทำงานนั้น ครอบคลุมประมาณ ๑ ใน ๓ ของชีวิตทั้งหมดในแต่ละวัน อีกทั้งยังเกี่ยวพันไปถึงการกำหนดรูปแบบวิถีชีวิตในด้านอื่นๆ ทั้งในแง่การเดินทาง การเลือกที่พักอาศัย การพักผ่อน ไปจนถึงการดูแลครอบครัว

ด้วยเหตุนี้ เงื่อนไขปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานจึงเป็นตัวสะท้อน "สุขภาวะ" ของคนไทยได้ในระดับหนึ่ง

ด้านความปลอดภัยในชีวิต คนทำงานร้อยละ ๕๑.๕ เดินทางมาทำงานด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ส่วนตัว โดยคนทำงานภาคบริการมีความยากลำบากในการเดินทางมาทำงานมากกว่าภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๒๔ และร้อยละ ๑๔.๔ ตามลำดับ

กราฟแสดงร้อยละวิธีการเดินทางมาทำงานของคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละวิธีการเดินทางมาทำงานของคนทำงาน

ด้านสถานะครอบครัว ครอบครัวของคนทำงานกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นครอบครัวเดี่ยว มีประมาณร้อยละ ๑๗ เท่านั้นที่เป็นครอบครัวขยาย และอยู่คนเดียวร้อยละ ๑๖ ที่เหลืออีกร้อยละ ๑๑ อยู่กับญาติหรือเพื่อน

กราฟแสดงร้อยละของลักษณะครอบครัวคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละของลักษณะครอบครัวคนทำงาน

ด้านสังคมในส่วนการปฏิบัติศาสนกิจ พบว่า ประมาณร้อยละ ๑๗ ของคนทำงานทั้งหมดปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำทุกวัน มีประมาณร้อยละ ๒๐ ที่ไม่เคยปฏิบัติศาสนกิจหรือกิจกรรมทางศาสนาเลยในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบคนงานระหว่างสองภาค พบว่า คนทำงานภาคบริการปฏิบัติศาสนกิจช่วงใดช่วงหนึ่งในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมามากกว่าคนทำงานภาคอุตสาหกรรม โดยประมาณ ๑ ใน ๓ จะทำเป็นบางวัน

กราฟแสดงร้อยละการปฏิบัติศาสนกิจในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามสถานประกอบการ

กราฟแสดงร้อยละการปฏิบัติศาสนกิจในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามสถานประกอบการ

ด้านเศรษฐกิจภาวะการออมเงิน พบว่า คนทำงานมากถึงร้อยละ ๗๔ ที่มีเงินออม โดยเฉพาะคนทำงานหญิง ซึ่งมีเงินออมมากกว่าชาย คือร้อยละ ๖๔ และ ๓๖ ตามลำดับ

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงานจำแนกตามเพศ

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงานจำแนกตามเพศ

ที่มา: คุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ไทยกวยไทย  ง่ายนิดเดียว  ฆ่าตัวตาย  อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ  ระบบประสาทส่วนกลาง  ความสมดุล  ไฮเปอร์  การบริโภค  ความผิดปกติ  ถูกต้อง  รังสียูวี  เคาท์ดาวน์  โยคะร้อน  พระราชกรณียกิจ  สิทธิแรงงานนอกระบบ  อัตราผู้เสียชีวิต  ความไม่เป็นธรรม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สอนมือใหม่ซ่อมจักรยาน โครงการจักรยานรีไซเคิล เมืองจักรยาน bike to work  อาหารฤทธิ์ร้อน  เรื่องเพศ ครอบครัว ชุนชน มหาสารคาม เพศสัมพันธ์  สื่อลามก  Grace Spencer  สังคมมีความสุข  ปรัชญา  ความสูญเสีย