25 ปี เสถียรธรรมสถาน ปลุกหัวใจแห่งสติ งดเหล้า-บุหรี่ทั่วไทย

โดย
| |
อ่าน : 3,159

เสถียรธรรมสถาน เดินตามรอยสมเด็จพระพุทธองค์ครบเสี้ยวศตวรรษ เปิดตลาดนัดความสุข ปลุกหัวใจ ธรรมสวัสดี ตั้งปณิธานนำธรรมะกลับสู่บ้านเรือน ด้วยหลักธรรม ปลุกหัวใจด้วยศีล 5

25 ปี เสถียรธรรมสถาน ปลุกหัวใจแห่งสติ งดเหล้า-บุหรี่ทั่วไทย

ในวาระย่างก้าวสู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ จัดงาน “ตลาดนัดความสุข ปลุกหัวใจ ธรรมสวัสดี 25 ปี เสถียรธรรมสถาน” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังจะปลุกหัวใจโพธิสัตว์ในตัวผู้คนในสังคมให้ตื่นขึ้น จากความทุกข์ และสิ่งทำลายสติปัญญา นั่นคือเหล้าและบุหรี่ พร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมลงแขก ลงขัน ลงทุนร่วมกัน ปลุกหัวใจสังคม ให้เด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่เติบโตเป็นดอกไม้บานในแผ่นดิน
 
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวถึงการปลุกสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ว่า หัวใจโพธิสัตว์เป็นหัวใจที่ไม่มีเพศ และคำว่าแม่ ก็ไม่ได้หมายถึงแค่ผู้หญิง แต่หมายถึงหัวใจของคนที่เกื้อกูล มีความสุขที่จะให้ อย่างไม่เลือกปฏิบัติ และการรู้จักให้นี่เอง ที่จะช่วยเรากอบกู้บ้านเมืองได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะต้องเริ่มที่หัวใจของเราก่อน ยอมรับในสิ่งที่เป็น แล้วเราจะไม่เป็นทุกข์ ทรงจิตไว้อยู่ในความปกติ เราจะเห็นอิสรภาพในใจ เข้าใจในความทุกข์ พร้อมที่จะให้อภัย และนี่คือหัวใจของโพธิสัตว์ 
 
“แม่อยากให้กำลังใจคนทุกคนที่กำลังทำงานต่อสู้ อย่าลืมเคารพ และดูแลหัวใจของตัวเอง ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีทุนในการสู้ มาปลุกหัวใจกันเถอะ มาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ทุนของจิตที่ไม่ขุ่นมัว จะเป็นต้นทุนที่เข้มแข็ง ที่จะสร้างสังคมแห่งความสุขให้กลับคืนมา ในฐานะที่เป็นคนทำงานเรื่องเด็กและผู้หญิงมาตลอดระยะเวลา 25 ปี ได้สังเกตคนที่เข้ามาที่เสถียรธรรมสถานส่วนใหญ่ มักจะมีปัญหาที่เกิดจากเหล้าเป็นต้นเหตุ ทั้งถูกข่มขืน ถูกทำร้าย ได้รับความสูญเสียโดยคนที่กินเหล้า แล้วขาดสติ จนทำลายครอบครัว บ้านแตกสาแหรกขาด เพราะเหล้าเยอะมาก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่า สิ่งที่ทำลายสติปัญญาของเรา จะทำให้เราผิดพลาดต่อชีวิตในทุกเรื่องได้หมด เพราะเวลาที่เราไม่สติ ก็เหมือนเราตาย เพราะสติเป็นเรื่องเดียวกันกับการตรัสรู้ คือการรู้แจ้ง เมื่อเราเสพสิ่งที่ทำลายสติ เราจะกลายเป็นผู้หลงซึ่งส่งผลให้เราผิดศีลได้ง่าย เรียกว่าผิดศีลข้อ 5 เพียงข้อเดียว ก็สามารถฉุดให้เราผิดศีลข้ออื่นๆ ได้" แม่ชีศันสนีย์ กล่าว
 
แม่ชีศันสนีย์ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า "แม่ต่อสู้กับเรื่องนี้มา และได้เห็นว่ามีเด็กกินเหล้าหน้าใหม่เยอะมาก หากเด็กและเยาวชนถูกทำลายสติปัญญาแล้ว บ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไร พวกเราคงต้องทำงานเรื่องการให้ความรู้ ให้คนรู้เท่าทันมากขึ้น ซึ่งต้องเริ่มทำตั้งแต่เด็กเล็ก อย่าไปทำเฉพาะกับเด็กมหาวิทยาลัย เพราะว่าสายเกินไปแล้ว เราต้องปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ของปัญญา บ่มเพาะให้เขารู้แจ้งด้วยตนเอง เขาจะบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ มันคือ อวิชชา อยากให้ทุกท่านกลับไปที่บ้าน ส่องกระจกแล้วพูดกับตัวเองว่า เราเป็นมนุษย์ที่แท้ เราไม่ใช่แค่เหยื่อ การที่เราบอกว่าเรานั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ทำให้ใครเดือนร้อนก็จริง แต่หารู้ไม่ว่า เราเองที่กำลังตกเป็นเหยื่อ เหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอีกสิ่งที่แม่จะทำคู่กันคือการนำศีลห้ากลับมา เพื่อปกป้องสังคม ช่วยกันทำให้สังคมมีหิริ และ โอตัปปะ ไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติ เป็นหลักการที่เสถียรธรรมสถานใช้ทำงานมาตลอด 25 ปี นี้” แม่ชีศันสนีย์ กล่าว
 
มนุษย์ที่แท้ ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์ เริ่มต้นที่หัวใจคุณเอง สู่การปลุกหัวใจของสังคมให้ตื่นขึ้นจากความทุกข์ ธรรมสวัสดีค่ะ
เรื่องโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน Teamcontent www.thaihealth.or.th
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม